Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - Ś

Świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie pieniężne przysługujące osobom, które po wyczerpaniu zasiłku
chorobowego są nadal niezdolne do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności w okresie do 12 miesięcy.

Zobacz także