Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - Ś

Świadczenie zaliczkowe

Świadczenie przyznawane osobom, które spełniają warunki do uzyskania prawa do emerytury lub renty, lecz nie przedłożyły wystarczających dokumentów do ustalenia
ich wysokości.

Zobacz także