Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - Ś

Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przysługujące osobie posiadającej status bezrobotnego, która
spełniła warunki dotyczące m.in. trybu rozwiązania stosunku pracy, wieku, oraz okresów składkowych i nieskładkowych.

Zobacz także