Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - Ś

Świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego

Rodzaj świadczenia dla osób, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych oraz dla innych osób uprawnionych, które nie posiadają
prawa do żadnych świadczeń emerytalno-rentowych, nie osiągają żadnych dochodów objętych składką na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz osiągnęły wymagany wiek.

Zobacz także