Ścieżka nawigacji

Słownik

SłownikHasła na literę - P

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)

Obowiązujący w Polsce umowny, hierarchicznie usystematyzowany podział działalności społeczno-gospodarczej według rodzajów.


Zobacz także