Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - P

Prewencja wypadkowa

Działania zapobiegające wypadkom przy pracy lub chorobom zawodowym,  obejmujące
m.in. dofi nansowanie działań płatników składek mających na celu utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, zamawianie analiz i prac naukowo-badawczych, upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposobach im przeciwdziałania, refundacja określonych świadczeń zdrowotnych związanych z wypadkami przy pracy.


Zobacz także