Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - P

Pracowniczy program emerytalny (PPE)

Dodatkowe, dobrowolne świadczenie oferowane pracownikom przez pracodawcę. Stanowią go zakładowe umowy emerytalne, pracownicze umowy emerytalne oraz umowy z zakładami albo towarzystwami ubezpieczeń, umowy z funduszami inwestycyjnymi bądź statuty pracowniczych funduszy emerytalnych, które określają warunki gromadzenia środków ze składek pracowników wpłacanych przez pracodawcę, przeznaczonych do wypłat w wieku emerytalnym lub w przypadku uzyskania uprawnień do świadczeń rentowych z tytułu niezdolności do pracy, spełniające kryteria ustalone w ustawie. 


Zobacz także