Ścieżka nawigacji

Słownik

SłownikHasła na literę - P

Przychód

Otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zobacz także