Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - P

Prewencja rentowa

Działania ZUS zapobiegające przedwczesnemu wypłacaniu świadczeń z ubezpieczenia społecznego, czyli zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego lub renty, polegające na kierowaniu osób zagrożonych utratą zdolności do pracy na rehabilitację leczniczą.


Zobacz także