Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - P

Program rehabilitacji leczniczej

Kompleksowy program rehabilitacji dla osób zagrożonych w następstwie choroby długotrwałą niezdolnością do pracy, rokujących powrót do życia zawodowego po przeprowadzeniu rehabilitacji. Uwzględnia oprócz fizjoterapii m.in oddziaływania
psychologiczne, edukację zdrowotną, elementy ergonomii pracy.

 


Zobacz także