Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - P

Podstawa wymiaru świadczeń

Podstawę wymiaru emerytury i rent stanowi podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne z kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych z ostatnich 20 lat kalendarzowych (w 1999 r. z ostatnich 19 lat kalendarzowych) poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę lub rentę lub z 20 dowolnie wybranych lat kalendarzowych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu. 


Zobacz także