Ścieżka nawigacji

Zgłoszenie o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Zgłoszenie o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze

Zatrudniasz pracowników, którzy wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze? Dowiedz się, kogo i kiedy musisz zgłosić oraz jakie dokumenty złożyć.

Za kogo przekazujesz zgłoszenie

Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przekazujesz do nas za pracowników, którzy wykonywali u Ciebie taką pracę, a Ty opłacałeś za nich składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Ważne! Za osoby te musisz prowadzić ewidencję pracowników, którzy wykonują pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Jaki dokument masz złożyć

Pracownika, który wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zgłaszasz na formularzu ZUS ZSWA „Zgłoszenie/ korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze”. Przekaż go w takiej samej formie, w jakiej przekazujesz nam inne dokumenty ubezpieczeniowe.

Kiedy przekazujesz zgłoszenie

Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przekazujesz do 31 marca danego roku kalendarzowego za rok poprzedni.

Ważne!

  • Gdy pracownik złożył wniosek o przyznanie emerytury pomostowej, masz na to 7 dni od złożenia tego wniosku. Jeśli nie złożyłeś zgłoszenia za poprzedni rok kalendarzowy, przekaż je również w tym samym terminie.
  • W przypadku upadłości lub likwidacji przekaż to zgłoszenie razem z formularzem wyrejestrowania płatnika składek. Jeśli nie złożyłeś zgłoszenia za poprzedni rok kalendarzowy, a upadłość lub likwidacja nastąpiła przed jego przekazaniem, masz na to 7 dni.

Kiedy i w jakich przypadkach przekazujesz korektę zgłoszenia

Korektę zgłoszenia przekaż nam w terminie 7 dni:

  • od kiedy stwierdzisz błąd,
  • od kiedy otrzymasz od nas zawiadomienie o błędach,
  • od kiedy otrzymasz od Państwowej Inspekcji Pracy zawiadomienie o błędach.

Jeśli stwierdzimy nieprawidłowości:

  • w decyzji – zgłoszenie korygujące przekaż nam w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się tej decyzji,
  • po kontroli – zgłoszenie korygujące przekaż nam w ciągu 30 dni od otrzymania protokołu kontroli.

Podstawa prawna

Art. 38-39 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924).