Ścieżka nawigacji

Wysokość zwaloryzowanego kapitału początkowego

Wysokość zwaloryzowanego kapitału początkowego

Waloryzacja kapitału początkowego (ustalonego ostatnią decyzją ZUS - na 1 stycznia 1999 r.) odbywa się na takich samych zasadach jak waloryzacja składek na ubezpieczenie emerytalne, z tym że:

 • pierwszą waloryzację przeprowadziliśmy za 1999 r. - według wskaźnika waloryzacji kapitału początkowego za 1999 r., który wynosi 115,60%,
 • następne waloryzacje przeprowadzamy za rok 2000 i kolejne lata - według wskaźników waloryzacji jak dla składek.

Przykład wyliczenia kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego, wykazanej w informacji za 2009 r., a dokładnie za okres do 31 grudnia 2009 roku:

 1. Kwota kapitału początkowego (ustalonego na dzień 1 stycznia 1999 r.) razy wskaźnik waloryzacji kapitału początkowego za rok 1999 = kwota "A",
 2. Kwota "A" razy wskaźnik waloryzacji za rok 2000 (jak dla składek) = kwota "B",
 3. Kwota "B" razy wskaźnik waloryzacji za rok 2001 (jak dla składek = kwota "C",
 4. Kwota "C" razy wskaźnik waloryzacji za rok 2002 (jak dla składek) = kwota "D",
 5. Kwota "D" razy wskaźnik waloryzacji za rok 2003 (jak dla składek) = kwota "E",
 6. Kwota "E" razy wskaźnik waloryzacji za rok 2004 (jak dla składek) = kwota "F",
 7. Kwota "F" razy wskaźnik waloryzacji za rok 2005 (jak dla składek) = kwota "G",
 8. Kwota "G" razy wskaźnik waloryzacji za rok 2006 (jak dla składek) = kwota "H" (kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego, wykazana w informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS za 2006 rok, a dokładnie - za okres do 31 grudnia 2006 roku"),
 9. Kwota "H" razy wskaźnik waloryzacji za rok 2007 (jak dla składek) = kwota "I" (kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego, wykazana w informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS za 2007 rok, a dokładnie - za okres do 31 grudnia 2007 roku"),
 10. Kwota "I" razy wskaźnik waloryzacji za rok 2008 (jak dla składek) = kwota "J" (kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego, wykazana w informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS za 2008 rok, a dokładnie - za okres do 31 grudnia 2008 roku"),
 11. Kwota "J" razy wskaźnik waloryzacji za rok 2009 (jak dla składek) = kwota "K" (kwota zwaloryzowanego kapitału początkowego, wykazana w informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS za 2009 rok, a dokładnie - za okres do 31 grudnia 2009 roku").
 12. Kwota "K" razy wskaźnik waloryzacji za rok 2010 (jak dla składek) = kwota "L" (kwota zwaloryzowanego kapitału poczštkowego, wykazana w informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS za 2010 rok, a dokładnie - za okres do 31 grudnia 2010 roku").

Kapitał początkowy ustalamy osobom, które:

 • urodziły się po 31 grudnia 1948 r., a więc objęte są reformą emerytalną oraz
 • pozostawały w zatrudnieniu (ubezpieczeniu społecznym) przed wejściem w życie reformy, tj. przed 1 stycznia 1999 r.

Kapitał początkowy to - w pewnym uproszczeniu - odtworzenie składek na ubezpieczenie społeczne sprzed 1999 r., a więc opłaconych przed reformą emerytalną. Kapitał początkowy jest więc posagiem ubezpieczonego, z którym wchodzi on w nowy system emerytalny. Kapitał ten doliczany jest do kwoty składek zgromadzonych na koncie indywidualnego przebiegu ubezpieczenia, będzie więc miał bezpośredni wpływ na przyszłą emeryturę. Podstawą wyliczenia emerytury będzie bowiem suma kwot zwaloryzowanego kapitału początkowego i zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne. Suma tych kwot zostanie podzielona przez średnie dalsze trwanie życia ustalone dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę osoby, dla której ustalana będzie emerytura. Ustalenie wartości kapitału początkowego następuje w formie decyzji. W decyzji o ustaleniu kapitału początkowego albo o ponownym ustaleniu kapitału początkowego podana jest kwota kapitału obliczona na dzień 1 stycznia 1999 r. Waloryzacji podlega kwota kapitału początkowego ustalona w ostatniej wydanej przez ZUS decyzji.

Kapitał początkowy jest wyliczany każdej osobie na dzień 1 stycznia 1999 r., bez względu na to, kiedy zostanie przesłany do ZUS wniosek wraz z dokumentami o jego ustalenie. Również sposób wyliczenia kapitału jest taki sam dla wszystkich uprawnionych, niezależnie od daty zgłoszenia wniosku. Niezależnie od tego, w którym roku była lub będzie wydana decyzja o ustaleniu kapitału początkowego, bądź decyzja o jego ponownym ustaleniu, każdy ubezpieczony będzie miał zwaloryzowany kapitał początkowy od tych samych terminów i według takich samych wskaźników.

Każda jednostka organizacyjna ZUS zobowiązana jest do udzielania wszechstronnej pomocy przy kompletowaniu wniosku o ustalenie kapitału początkowego oraz gromadzeniu dokumentacji, jaka powinna być dołączona do takiego wniosku. Pytania i wątpliwości dotyczące kompletowania dokumentów od byłych pracodawców należy zgłaszać do jednostek organizacyjnych ZUS, które dysponują, m.in. wykazem zlikwidowanych zakładów pracy. W niektórych przypadkach jednostki organizacyjne ZUS mogą wskazać miejsce, gdzie należy poszukiwać dokumentów płacowych lub osobowych.

Osoby, które jeszcze nie skompletowały wszystkich dokumentów o naliczenie kapitału początkowego mogą złożyć wniosek o jego ustalenie w dowolnym terminie. ZUS jest zobowiązany przyjąć i rozpatrzyć wniosek o ustalenie kapitału początkowego w każdym czasie, analogicznie jak w przypadku wniosku o emeryturę i rentę.

Informacja o sposobie liczenia kapitału początkowego i dokumentach do obliczenia kapitału początkowego jest dostępna tutaj.

Druki potrzebne do ustalenia kapitału początkowego dostępne są nieodpłatnie w każdej jednostce organizacyjnej ZUS oraz na stronie internetowej ZUS.