Ścieżka nawigacji

PEL-Z Załącznik do pełnomocnictwa

PEL-Z Załącznik do pełnomocnictwa

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

PEL-Z Załącznik do pełnomocnictwa

PEL-Z Załącznik do pełnomocnictwa

Najpopularniejsze Pełnomocnictwo