Ścieżka nawigacji

Jak wypełnić oświadczenie/ zmianę oświadczenia o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem

Jak wypełnić oświadczenie/ zmianę oświadczenia o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem

Data aktualizacji: 14 kwietnia 2021

Składasz oświadczenie, że chcesz podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu i ubezpieczeniom rentowym z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem? Musisz być w jednej z następujących sytuacji: 

  • przestałeś prowadzić działalność lub ją zawiesiłeś,  
  • przestałeś współpracować (jako osoba bliska) z osobą, która prowadzi działalność lub korzysta z ulgi na start, 
  • wyrejestrowałeś się z ubezpieczeń jako duchowny, który płaci składki na własne ubezpieczenia, 
  • przestałeś wykonywać umowę zlecenia lub równoważną.

Zapoznaj się dokładnie z Informacją do oświadczenia, zwłaszcza z pkt 5 lit. c. 

Ważne! 
Abyśmy mogli objąć Cię ubezpieczeniami, Twoje składki na ubezpieczenie emerytalne i ubezpieczenia rentowe musiały wpływać na konto w ZUS przez co najmniej 6 miesięcy przed tym, jak zacząłeś osobistą opiekę nad dzieckiem. Chodzi o te miesiące, w których podlegałeś ubezpieczeniom, bo prowadziłeś działalność, współpracowałeś z osobą prowadzącą działalność, wykonywałeś umowę zlecenia albo byłeś duchownym. 

Musisz opłacić te składki także wtedy, gdy termin ich płatności przypada już po objęciu Cię ubezpieczeniami z powodu osobistej opieki nad dzieckiem. Jeśli ich nie opłacisz, wyłączymy Cię z ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i zdrowotnego i obejmiemy wyłącznie ubezpieczeniem emerytalnym. 

Na podstronie o osobistej opiece nad dzieckiem znajdziesz szczegółowe wyjaśnienia dotyczące: 

  • warunków, jakie musicie spełnić Ty i dziecko, abyśmy mogli opłacać za Ciebie składki, 
  • ubezpieczeń z powodu osobistej opieki nad dzieckiem, 
  • podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia.

Niezbędnych informacji udzielą Ci nasi konsultanci z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS:  

  • 22 560 16 00 w dni powszednie od 7.00 do 18.00, 
  • cot@zus.pl

W razie potrzeby nasi pracownicy pomogą Ci wypełnić oświadczenie. Zapraszamy do naszych placówek