Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Dostępność placówek ZUS dla osób z niepełnosprawnościami skierowanych na badanie lekarskie

Dostępność placówek ZUS dla osób z niepełnosprawnościami skierowanych na badanie lekarskie

Jesteś osobą z niepełnosprawnością i zostałeś skierowany na badanie w ZUS?

Przed terminem badania sprawdź, jakie udogodnienia przygotowaliśmy dla Ciebie. Informujemy też o ewentualnych utrudnieniach.

Obsługa osób z niepełnosprawnością ruchu

Ważne dla Ciebie informacje podzieliliśmy na Oddziały. Sprawdź na skierowaniu na badanie, który Oddział je wysłał i wybierz go z listy po lewej stronie.

W ramach każdego Oddziału informacje podzieliliśmy na następujące grupy:

Gdzie znajduje się orzecznictwo lekarskie ZUS

W tym miejscu podajemy adres placówki w której zlokalizowane jest orzecznictwo lekarskie dla danego Oddziału.

Jeżeli w danym oddziale badania lekarskie odbywają się w kilku lokalizacjach, informacje dotyczące dostępności są podane dla każdej lokalizacji oddzielnie. Sprawdź, która lokalizacja jest podana na Twoim skierowaniu na badanie.

Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością

Znajdziesz tu informacje, czy przed budynkiem są miejsca parkingowe dla klientów z niepełnosprawnością. Jeżeli nie ma takich miejsc przed budynkiem, podajemy, gdzie najbliżej znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Wejście do budynku

Podajemy tu informacje:

 • czy wejście do budynku jest z poziomu chodnika,
 • czy wejście do budynku jest z poziomu chodnika, a jeśli nie, to jakie udogodnienia są zamontowane, np. pochylnia, winda zewnętrzna itp.,
 • jak uzyskać pomoc, jeżeli nie możesz sobie samodzielnie poradzić z dostaniem się do budynku,
 • dowiesz się, czy drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie, a jeżeli nie, jak możesz uzyskać pomoc w ich otwarciu.

Wewnątrz budynku

Tutaj informujemy:

 • jak trafić do orzecznictwa lekarskiego,
 • czy w budynku nie ma barier budowlanych, np. progów, stopni, wąskich ciągów komunikacyjnych i innych utrudnień komunikacyjnych,
 • w jaki sposób dostaniesz się do gabinetu.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Znajdziesz tu informację, czy w budynku jest toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością i gdzie się ona znajduje.

Obsługa osób z niepełnosprawnością słuchu

Jeżeli zostałeś skierowany na badanie lekarskie, np. w związku ze złożeniem wniosku o świadczenie z tytułu niezdolności do pracy, a jesteś osobą z niepełnosprawnością słuchu, możesz zgłosić potrzebę skorzystania z pomocy w komunikowaniu się podczas badania. Potrzebę tę zgłoś jak najwcześniej, na telefon lub adres podany w zawiadomieniu o terminie badania.

Będziesz mógł np. skorzystać z pomocy:

 • wybranego przez siebie tłumacza PJM (polskiego języka migowego), SJM (systemu językowo-migowego) lub tłumacza SKOGN (sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych) albo
 • wybranego przez ZUS tłumacza z rejestru tłumaczy PJM, SJM i SKOGN prowadzonego przez wojewodę, albo
 • wybranej przez Ciebie osoby przybranej (zaufanej), która ukończyła 16 lat, albo
 • pracownika ZUS, który posługuje się PJM lub SJM, albo
 • wideotłumacza PJM w wybranych placówkach ZUS.