Ścieżka nawigacji

Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Orzeczników

Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Orzeczników

Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Orzeczników (European Union of Medicine in Assurance and Social Security - EUMASS) z siedzibą w Brukseli jest stowarzyszeniem non-profit, które zrzesza lekarzy orzeczników orzekających dla celów zabezpieczenia społecznego.

Członkostwo

Członkiem tej organizacji może być instytucja z państwa należącego do Rady Europy. Członkostwo zatwierdza Rada EUMASS w trakcie jej posiedzenia, które odbywa się trzy razy w roku.

Instytucja członkowska może wyznaczyć maksymalnie dwóch reprezentantów, z których przynajmniej jeden będzie regularnie brał udział w posiedzeniach Rady, tj. minimum raz w roku.

Działalność

Stowarzyszenie to jest platformą wymiany wiedzy dotyczącej oceny funkcjonalnej oraz zasad orzekania dla celów zabezpieczenia społecznego. Wspiera ono opracowywanie ankiet oraz analiz porównawczych przez ekspertów państw członkowskich stowarzyszenia.

EUMASS ponadto reprezentuje lekarzy orzeczników na szczeblu unijnym nie tylko w kontekście politycznym i ekonomicznym, ale również jako instytucja wspierające nowe idee, inicjatywy wynikające z wniosków prac analityczno - porównawczych tego stowarzyszenia.

Co dwa lata organizowany jest kongres lekarzy orzeczników w jednym z państw członkowskich stowarzyszenia.

Struktura

W ramach struktury EUMASS funkcjonuje:

  • Rada EUMASS - odpowiada za funkcjonowanie tej organizacji; zbiera się trzy razy do roku.
  • Zarząd - wybierany jest przez Radę na okres dwóch lat.
  • Prezes EUMASS - odpowiedzialny za wyznaczanie głównych kierunków działań, koordynuje zadania Rady.
  • Wiceprezes EUMASS - odpowiedzialny za organizację Kongresów EUMASS.
  • Sekretariat Generalny - organizuje prace Rady.

W ramach tej organizacji działają zespoły robocze:
- do spraw Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF)
- zespół Babylon (do spraw oceny systemów orzekania dla celów zabezpieczenia społecznego).

ZUS a EUMASS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych stał się członkiem tej organizacji w lutym 2013 r. Przedstawiciel ZUS jest członkiem Rady EUMASS oraz uczestniczy w pracach zespołów roboczych.