Ścieżka nawigacji

Porozumienia wyjątkowe

Porozumienia wyjątkowe

Wyjątek od przepisów podstawowych – porozumienie wyjątkowe z instytucją zagraniczną

Nie zawsze będziesz ubezpieczony na zasadach ogólnych, które wynikają z przepisów unijnych. Instytucje ubezpieczeniowe dwóch państw członkowskich mogą zawrzeć porozumienie wyjątkowe, które zmieni postanowienia, jakie wynikają z przepisów podstawowych. Mogą to jednak zrobić wyłącznie na Twój wniosek. Porozumienie może być zawarte tylko wtedy, gdy jest ono w Twoim interesie.

Wniosek w tej sprawie wyślij do naszej placówki w Kielcach, na adres:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Kielcach
ul. Piotrkowska 27
25-510 Kielce

Jeśli to możliwe wyślij wniosek z wyprzedzeniem, przed Twoim wyjazdem za granicę.

Przykład
Pani Helena jest zatrudniona w polskiej firmie z siedzibą w Polsce. Firma ma zamiar delegować ją do pracy w Niemczech, na 30 miesięcy. Pani Helena nie będzie objęta ubezpieczeniami w Polsce, ponieważ okres jej pracy przekracza 24 miesiące, w trakcie których osoba może w dalszym ciągu być ubezpieczona w Polsce.

Jeżeli pani Helena chce nadal płacić składki na ubezpieczenia społeczne w Polsce, 
jej pracodawca powinien złożyć wniosek o porozumienie wyjątkowe do Oddziału ZUS w Kielcach.
Oddział ten wyśle wówczas wniosek do niemieckiej instytucji ubezpieczeniowej o wyrażenie zgody na to, żeby podczas pracy w Niemczech pani Helena pozostała ubezpieczona w Polsce.

Jeżeli pracodawca pani Heleny:

  • nie złoży tego wniosku, lub 
  • złoży ten wniosek, lecz Oddział w Kielcach po jego wysłaniu do instytucji niemieckiej w odpowiedzi otrzyma odmowę, 

to podczas pracy w Niemczech pani Helena będzie ubezpieczona według zasad, które wynikają z niemieckiego prawa.


Podstawa prawna

Art. od 11 do 15 rozporządzenia 883/2004
Art. 16 ust. 1 rozporządzenia 883/2004
Art. 18 rozporządzenia 987/2009