Ścieżka nawigacji

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej. Minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r.

Przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych lub w formie karty podatkowej. Minimalna składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r.

Przedsiębiorcy stosujący zasady ogólne

Minimalna wysokość podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych jest ustalana na okres roku składkowego, czyli od 1 lutego danego roku do 31 stycznia roku następnego.

Jej wysokość odpowiada minimalnemu wynagrodzeniu za pracę jakie obowiązuje w pierwszym dniu roku składkowego.

A zatem za styczeń 2023 r. najniższa podstawa wymiaru składki nadal wynosi  3010 zł (czyli minimalne wynagrodzenie z roku 2022 r.), a minimalna składka to kwota 270,90 zł.

Nowa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. 3490 zł będzie stanowiła najniższą podstawę wymiaru składki dopiero od składek należnych za luty 2023 r. i będzie obowiązywała aż do stycznia 2024 r.

Nie będzie ona podwyższana od 1 lipca 2023 r. wraz z kolejnym w tym roku wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3600 zł.

Przedsiębiorcy stosujący kartę podatkową

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców stosujących kartę podatkową opłacanej w danym roku kalendarzowym stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca na dzień 1 stycznia 2023 r.

Oznacza to, że ci przedsiębiorcy opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne od stycznia do grudnia 2023 r. od podstawy wymiaru wynoszącej 3490 zł, tj. w wysokości 314,10 zł.

Nie będzie ona podwyższana od 1 lipca 2023 r. wraz z kolejnym w tym roku wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę do kwoty 3600 zł.

Więcej o wysokości składek.

Kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne

Kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne

Kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne

Miesięczna podstawa wymiaru i składka na ubezpieczenie zdrowotne wyliczane są w zależności od wybranej formy opodatkowania

Wybierz okres rozliczeniowy:

Wybierz miesiąc i rok, za który chcesz wyliczyć składkę zdrowotną.


Wybierz stosowane przez Ciebie formy opodatkowania w wybranym okresie rozliczeniowym

Wybierz stosowane przez Ciebie formy opodatkowania w wybranym okresie rozliczeniowym

Zaznacz jeśli w wybranym okresie rozliczeniowym stosujesz daną formę opodatkowania.Zaznacz jeśli w wybranym okresie rozliczeniowym stosujesz daną formę opodatkowania.Zaznacz jeśli w wybranym okresie rozliczeniowym stosujesz daną formę opodatkowania.Zaznacz jeśli w wybranym okresie rozliczeniowym stosujesz daną formę opodatkowania.Zaznacz jeśli w wybranym okresie rozliczeniowym nie uzyskujesz przychodów ani dochodów z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych.