Ścieżka nawigacji

uwaga do kalkulatora składka zdrowotna

Ważne! Przedsiębiorca, który rozlicza się z podatku na zasadach ogólnych, składkę na ubezpieczenie zdrowotne za styczeń płaci od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2021 r. - czyli na dotychczasowych zasadach.

Dlatego do wyliczenia składki za styczeń przy wykorzystaniu kalkulatora nie wypełnia się pola dotyczącego dochodu (pole nie jest aktywne).

Aby wyliczyć składkę za styczeń, na kalkulatorze trzeba wybrać:

  • miesiąc – styczeń,
  • formę opodatkowania - zasady ogólne

i nacisnąć klawisz "Oblicz" (bez podawania kwoty dochodu).

Kwota składki za styczeń dla rozliczających się z podatku na zasadach ogólnych to 419,92 zł.

Kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne

Kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne

Kalkulator do obliczania miesięcznej podstawy wymiaru i składki na ubezpieczenie zdrowotne

Miesięczna podstawa wymiaru i składka na ubezpieczenie zdrowotne wyliczane są w zależności od wybranej formy opodatkowania

Wybierz okres rozliczeniowy:

Wybierz miesiąc i rok, za który chcesz wyliczyć składkę zdrowotną.


Wybierz stosowane przez Ciebie formy opodatkowania w wybranym okresie rozliczeniowym

Wybierz stosowane przez Ciebie formy opodatkowania w wybranym okresie rozliczeniowym

Zaznacz jeśli w wybranym okresie rozliczeniowym stosujesz daną formę opodatkowania.Zaznacz jeśli w wybranym okresie rozliczeniowym stosujesz daną formę opodatkowania.Zaznacz jeśli w wybranym okresie rozliczeniowym stosujesz daną formę opodatkowania.Zaznacz jeśli w wybranym okresie rozliczeniowym stosujesz daną formę opodatkowania.Zaznacz jeśli w wybranym okresie rozliczeniowym nie uzyskujesz przychodów ani dochodów z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów podatkowych.