Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w Oddziale ZUS w Olsztynie

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w Oddziale ZUS w Olsztynie

Obsługa klientów

Klienci są obsługiwani w Olsztynie w budynku przy ul. Plac Konsulatu Polskiego 4.

Miejsca parkingowe

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku przy Placu Konsulatu Polskiego 4 są wyznaczone dwa  miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (na przeciwko Alior Banku).

Wejście do budynku

Osoby  z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku głównym wejściem przy ul. Plac Konsulatu Polskiego 4. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi do sali przeznaczonej do obsługi spraw emerytalno-rentowych otwierają się automatycznie. Drzwi do sali przeznaczonej do obsługi płatników składek, osób ubezpieczonych, lekarzy oraz osób, które starają się o zasiłki lub je pobierają otwierają się również automatycznie.

Sale obsługi klientów są wyposażone w pętle indukcyjne.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze budynku, w  pobliżu sali obsługi klientów przeznaczonej do obsługi płatników składek, osób ubezpieczonych, lekarzy oraz osób, które starają się o zasiłki lub je pobierają.

Toaleta jest wyposażona w system wzywania pomocy.

Jednostki podległe:

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Bartoszycach

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani  w Bartoszycach w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 2A.

   

  Miejsca parkingowe

  Na parkingu przed budynkiem przy ul. Bohaterów Warszawy są wyznaczone dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu  mogą dostać się do budynku wejściem głównym od ul. Bohaterów Warszawy 2A, od strony parkingu wewnętrznego.  Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe otwierają się automatycznie.  

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia do budynku.

  Obsługa klientów jest zorganizowana w kabinach. Drzwi do kabin są wąskie i nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomoże Ci pracownik sali obsługi klientów. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do  stanowisk obsługi klientów - do czasu remontu sali.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów.  

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Działdowie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Działdowie  w budynku przy ul. Waryńskiego 13.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Waryńskiego jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce to należy miasta, jest ogólnodostępne.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy ul. Waryńskiego 13. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia do budynku.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  W budynku znajduje się toaleta częściowo przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu - nie ma dostosowanej umywalki i baterii.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Ełku

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Ełku w budynku przy ul. Wojska Polskiego 73.

   

  Miejsca parkingowe

  Po prawej stronie od głównego wejścia do budynku przy ul. Wojska  Polskiego są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku głównym  wejściem przy ul. Wojska Polskiego 73. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomoże Ci pracownik ochrony.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze.  Drzwi na drodze do sali są otwarte podczas godzin wyznaczonych na obsługę.

  Sala jest wyposażona w pętlę indukcyjną.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia do sali obsługi klientów, za pomieszczeniem pracowników ochrony.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Giżycku

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani  w Giżycku w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 2.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Królowej Jadwigi są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Jedno miejsce znajduje się bezpośrednio przed wejściem do budynku, drugie w odległości około 20 m od wejścia do budynku.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od ul. Królowej Jadwigi 2. Skorzystaj z transportera schodowego, który znajduje się wewnątrz budynku. Na poręczy schodów przy wejściu jest dzwonek z informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSRAWNYCH”. Naciśnij na dzwonek, aby uzyskać pomoc w obsłudze transportera. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynku - do czasu zamontowania platformy (do końca 2021 r.).

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie.  Aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi, naciśnij na dzwonek przy schodach ze znakiem wózka inwalidzkiego oraz informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynku - do czasu zamontowania drzwi otwieranych automatycznie (do końca 2021 r.).

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

  Sala jest wyposażona w pętlę indukcyjną.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Kętrzynie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Kętrzynie w budynku przy ul. Reja 10.

   

  Miejsca parkingowe

  Z tyłu budynku przy ul. Reja 10, na parkingu wewnętrznym są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Na parking możesz wjechać przez boczną bramę, od ul. Reja 10.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy ul. Wojska Polskiego. Wejście jest zorganizowane z przodu budynku. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

  Sala jest wyposażona w pętlę indukcyjną.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Lidzbarku Warmińskim

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Lidzbarku Warmińskim w budynku przy ul. Legionów 3.

   

  Miejsca parkingowe

  Na dziedzińcu wewnętrznym budynku przy ul. Legionów 3 są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością . Na dziedziniec możesz wjechać przez bramę od ul. Legionów 3. Na ogrodzeniu od ul. Legionów znajduje się  informacja o parkingu. 

   

  Wejście do budynku

  Osoby  z niepełnosprawnością ruchu  mogą się dostać do budynku wejściem od strony dziedzińca wewnętrznego. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomoże Ci pracownik ochrony. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynku - do czasu zamontowania drzwi otwieranych automatycznie. 

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze budynku. Drzwi do sali nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomoże Ci pracownik ochrony lub pracownicy sali. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynku - do czasu zamontowania drzwi otwieranych automatycznie. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się  po lewej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Szczytnie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani  w Szczytnie w budynku  przy ul. Barczewskiego 4.

   

  Miejsca parkingowe

  Z prawej strony budynku przy ul. Barczewskiego 4  są wyznaczone dwa  miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się wejściem z boku budynku. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomoże Ci pracownik ochrony. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynku - do czasu zamontowania drzwi otwieranych automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

  Sala jest wyposażona w pętlę indukcyjną.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się  po lewej stronie od wejścia  do budynku, w  pobliżu sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Gołdapi

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Gołdapi w budynku przy ul. Matejki 4.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Najbliższe miejsca parkingowe ogólnodostępne znajdują się na ul. Matejki 2  oraz  ul. Górnej, na parkingu Spółdzielni Mieszkaniowej.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy Matejki 4. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia do budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. Drzwi do sali obsługi klientów otwierają się automatycznie.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia do sali obsługi klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Mrągowie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Mrągowie w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 5.

  Obsługa klientów jest zorganizowana w kabinach. Drzwi do kabin są wąskie i nie otwierają się automatycznie, pomocą służy pracownik sali obsługi klienta. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do stanowisk obsługi klientów -  do czasu remontu sali obsługi klientów.

   

  Miejsca parkingowe

  Za budynkiem przy ul. Bohaterów Warszawy 5 jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy ul. Bohaterów Warszawy 5. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku 

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomoże Ci pracownik. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynku -  do czasu zamontowania drzwi otwieranych automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku. Drzwi na drodze do sali nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomogą Ci pracownicy sali.

  Obsługa klientów jest zorganizowana w kabinach. Drzwi do kabin są wąskie i nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomoże Ci pracownik sali obsługi klientów.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się  po prawej stronie od wejścia do budynku.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Nidzicy

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Nidzicy w budynku przy ul. Sienkiewicza 4.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Sienkiewicza 4 są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy ul. Sienkiewicza 4. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie. 

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze.  Na drodze do sali są schody. Aby dostać się do sali obsługi klientów, skorzystaj z windy, która znajduje się wewnątrz budynku, w pobliżu drzwi wejściowych. Drzwi do sali otwierają się automatycznie.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  W budynku jest toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

   

   

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Piszu

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Piszu w budynku przy ul. Czerniewskiego 3.   

       

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem ul. Czerniewskiego 3 są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem przy ul. Czerniewskiego 3. W pobliżu wejścia znajduje się winda.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. W pobliżu drzwi wejściowych znajduje się informacja ,,WINDA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” oraz dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu windy. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynku - do czasu zmiany siedziby Biura Terenowego.

   

  Wewnątrz budynku

  Obsługa klientów odbywa się w sali obsługi klientów oraz w dwóch pokojach.

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, po lewej stronie wejścia do budynku.

  Na drodze do sali oraz pokoi znajdują się wąskie ciągi komunikacyjne, drzwi nie otwierają się automatycznie. W dotarciu do stanowisk obsługi klientów pomogą Ci pracownicy. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do budynku - do czasu zmiany siedziby Biura Terenowego.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku.