Ścieżka nawigacji

Zarząd Zakładu

Zarząd Zakładu

Członek Zarządu nadzorujący Pion Świadczeń i Orzecznictwa

 • Dorota Bieniasz

Nadzór obejmuje w szczególności odpowiedzialność za koordynację prawidłowego i sprawnego realizowania celów, procesów, projektów i wykonywania zadań wchodzących w zakres merytorycznej działalności komórek organizacyjnych Centrali, a także koordynację współpracy pomiędzy nimi.

Członek Zarządu sprawuje nadzór nad:

Departamentem Orzecznictwa Lekarskiego
Departamentem Prewencji i Rehabilitacji
Departamentem Zasiłków
Departamentem Świadczeń Emerytalno-Rentowych
Departamentem Rent Zagranicznych
oraz Naczelnym Lekarzem Zakładu - w ramach udzielonych przez Prezesa Zakładu umocowań

Członek Zarządu nadzorujący Pion Finansów i Realizacji Dochodów

 • Paweł Jaroszek

Nadzór obejmuje w szczególności odpowiedzialność za koordynację prawidłowego i sprawnego realizowania celów, procesów, projektów i wykonywania zadań wchodzących w zakres merytorycznej działalności podległych komórek organizacyjnych Centrali, a także koordynację współpracy pomiędzy nimi.

Członek Zarządu sprawuje nadzór nad:

Departamentem Finansów Funduszy
Departamentem Finansów Zakładu
Departamentem Kontroli Płatników Składek
Departamentem Realizacji Dochodów
Departamentem Ubezpieczeń i Składek
oraz Głównym Inspektorem Kontroli Zakładu - w ramach udzielonych przez Prezesa Zakładu umocowań

Członek Zarządu nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów 

 • Włodzimierz Owczarczyk

Nadzór obejmuje w szczególności odpowiedzialność za koordynację prawidłowego i sprawnego realizowania celów, procesów, projektów i wykonywania zadań wchodzących w zakres merytorycznej działalności podległych komórek organizacyjnych Centrali, a także koordynację współpracy pomiędzy nimi.

Członek Zarządu sprawuje nadzór nad:

 • Departamentem Aplikacji Autorskich
 • Departamentem Eksploatacji Aplikacji
 • Departamentem Eksploatacji Infrastruktury Informatycznej
 • Departamentem Rozwoju Usług IT
 • Departamentem Zarządzania Systemami Informatycznymi
 • Departamentem Zarządzania Usługami
 • Departamentem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (z wyłączeniami)

Członek Zarządu nadzorujący Pion Administracji i Zamówień Publicznych

 • Mariusz Jedynak

Nadzór obejmuje w szczególności odpowiedzialność za koordynację prawidłowego i sprawnego realizowania celów, procesów, projektów i wykonywania zadań wchodzących w zakres merytorycznej działalności podległych komórek organizacyjnych Centrali, a także koordynację współpracy pomiędzy nimi.

Członek Zarządu sprawuje nadzór nad:

Departamentem Zarządzania Nieruchomościami
Departamentem Administracyjnym
Biurem Poligrafii
Departamentem Zamówień Publicznych
Departamentem Legislacyjno-Prawnym