Ścieżka nawigacji

Biogram S. Cisek Kraków 2019

Biogram S. Cisek Kraków 2019

SABINA CISEK

Dr nauk humanistycznych, wieloletni pracownik Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się filozofią, metodologią i teorią badań informacyjnych, informacją biznesową i infobrokeringiem oraz kompetencjami i zachowaniami informacyjnymi.

Inicjatorka, autorka programu i kierownik infobrokerskich studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (w latach 2007/08 - 2015/16, pierwsze w Polsce na uczelni państwowej). Autorka, współautorka i redaktorka naukowa 75 publikacji, w tym książek "Zawód infobroker. Polski rynek informacji" (2015) oraz "Inspiracje i innowacje: zarządzanie informacją w perspektywie bibliologii i informatologii" (2016), haseł Broker informacji, Informacja, Użytkownik informacji i Zachowania informacyjne w "Encyklopedii książki" (2017) a także licznych artykułów metodologicznych, ostatnio – "Diagnostyka kompetencji informacyjnych w miejscu pracy – technika incydentów krytycznych" (2017). Współautorka "Kodeksu etyki bibliotekarza i pracownika informacji" (2005).

Jest członkiem ISKO (International Society for Knowledge Organization), rady programowej cyklicznej konferencji ECIL (European Conference on Information Literacy) oraz Stowarzyszenia Profesjonalistów Informacji (członek założyciel).

Prowadzi blogi "Informacja biznesowa, naukowa i infobrokering" http://sabinacisek.blogspot.com/ i "Methodology and Philosophy of LIS (Information Science)" http://methodologyphilosophyinfoscience.blogspot.com/.

4 kwietnia 2019 czwartek
13.30−15.00

prelegent:

INFOBROKERING W SŁUŻBIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

* Źródła informacji o ubezpieczeniach społecznych w PL i UE

fota S. Cisek Kraków 2019

 

zdjęcie S. Cisek