Ścieżka nawigacji

Raporty CSR

Raporty CSR

Raport to publikacja, która prezentuje sposób zarządzania, realizację strategii organizacji i uwzględnia przy tym działania społecznie odpowiedzialne.  Istotą raportowania jest przejrzystość.

Raporty powinny:

  • wskazywać okres sprawozdawczy;
  • zawierać oświadczenia o politykach, celach i strategiach oraz przegląd wyników,
    który pozwala na porównywanie ich w kolejnych latach;
  • uwzględniać interesy i potrzeby szerokiej grupy interesariuszy.

Wprowadzenie standardu raportowania społecznego oznacza, że organizacja zobowiązuje się regularnie (np. corocznie) przygotowywać i publikować raport odpowiedzialności społecznej.

Raport społeczny to szczególny rodzaj narzędzia społecznej odpowiedzialności.

Tworzymy raporty społeczne żeby:

  • zwiększyć przejrzystość działań Zakładu,
  • zwiększyć zaufanie i wiarygodność Zakładu,
  • tworzyć pozytywny wizerunek i silną reputację ZUS,
  • wzmocnić relacje z naszymi klientami.