Ścieżka nawigacji

Świadczenia wypadkowe

Świadczenia wypadkowe

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierają szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Świadczenia wypadkowe

Świadczenia wypadkowe

 • Symbol

  Nazwa wniosku

 • PR-1

  Wniosek PR-1

  Wniosek o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych
  Aktualizacja formularza: 4 lipca 2024 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

 • ZAS-12

  Zaświadczenie ZAS-12

  Zaświadczenie płatnika składek - dotyczy: ustalenia prawa do zasiłku chorobowego lub opiekuńczego za dalszy okres
  Aktualizacja formularza: 27 listopada 2023 r.

 • PR-2

  Wniosek PR-2

  Wniosek o pokrycie kosztów wyrobów medycznych
  Aktualizacja formularza: 3 stycznia 2023 r.
  Wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS