Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Pobieranie emerytury lub renty z Turcji a prawo i wysokość świadczeń z ZUS

Pobieranie emerytury lub renty z Turcji a prawo i wysokość świadczeń z ZUS

Jeśli pracowałeś w Polsce i w Turcji, możesz otrzymywać dwie emerytury lub renty – od nas i z instytucji ubezpieczeniowej Turcji. Musisz jednak spełnić warunki do emerytury lub renty z każdego z tych miejsc.

Ważne!

My wypłacimy Ci emeryturę lub rentę za okresy ubezpieczenia w Polsce, natomiast turecka instytucja wypłaci Ci świadczenie za okresy pracy w Turcji.

Czy pobieranie tureckiej emerytury lub renty ma wpływ na Twoją emeryturę lub rentę z ZUS

To, że pobierasz emeryturę lub rentę z tureckiego systemu zabezpieczenia społecznego nie spowoduje zawieszenia prawa do emerytury lub renty z ZUS. Tureckie świadczenia nie wpłyną również na zmniejszenie wysokości świadczeń, które Ci wypłacamy.