Ścieżka nawigacji

Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS

Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS

Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych został powołany 20 grudnia 2000 roku w Gdańsku, a zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie – VII Wydział Cywilny i Rejestrowy – w dniu 4 stycznia 2001 roku w Rejestrze Ogólnopolskich Związków Zawodowych w dziale B poz. 378.

Związek jest jednostką organizacyjną samodzielnie bilansującą się, posiadającą osobowość prawną.

Zgodnie ze Statutem Związku skupia on w swoich szeregach Inspektorów Kontroli ZUS powołanych na podstawie art. 93 ust. 2  ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dnia 13 października 1998 roku /Dz. U. 137 poz. 887 ze zmianami/ oraz emerytów i rencistów – byłych Inspektorów Kontroli ZUS.

W sprawach indywidualnych Związek może podjąć się obrony praw i interesów pracowniczych osób niezrzeszonych w Związku na ich pisemny wniosek.

Organami Związku są:

 • Zarząd Główny
 • Zarządy Terenowe Jednostek Organizacyjnych

Władze ogólnokrajowe Związku:

 • Krajowy Zjazd Delegatów
 • Zarząd Główny
 • Prezydium Zarządu Głównego
 • Główna Komisja Rewizyjna

Władze Terenowych Jednostek Organizacyjnych:

 • Walne Zebrania

W Terenowych Jednostkach Organizacyjnych władzę sprawują

 • Przewodniczący KZZIK ZUS w Oddziale
 • Wiceprzewodniczący KZZIK ZUS w Oddziale

Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS postanowieniem Sądu Rejonowego w Warszawie  Wydziału VIII Pracy i Ubezpieczeń Społecznych , w dniu 11 stycznia 2002 roku został uznany reprezentatywną organizacją związkową W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych  zgodnie z art. 24125a  Kodeksu Pracy.

Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli ZUS jest członkiem Forum Związków Zawodowych z siedzibą w Warszawie.

Terenem działania Krajowego Związku Zawodowego Inspektorów Kontroli ZUS jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Adres siedziby Zarządu Głównego Krajowego Związku Zawodowego Inspektorów Kontroli ZUS:

41-500 Chorzów ul. Dąbrowskiego 45
tel. /32/ 34-94-429

Do pracy na rzecz Związku oddelegowani są na okres kadencji:

 • Tomasz Śliwa - Przewodniczący ZG KZZIK ZUS
 • Joanna Polewka - Skarbnik KZZIK ZUS
 • Krzysztof Małecki - Wiceprzewodniczący ZG KZZIK ZUS

W skład Zarządu Głównego KZZIK ZUS wchodzą:

 • Tomasz Śliwa  Przewodniczący Zarządu Głównego
 • Krzysztof Małecki Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego
 • Artur Brzeziński Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego
 • Jerzy Gawdyn Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego
 • Bogusław Kuziora Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego
 • Joanna Polewka Skarbnik Zarządu Głównego
 • Mirosław Rudka Sekretarz Zarządu Głównego
 • Sławomir Przeździecki Członek Zarządu Głównego
 • Danuta Siuciak Członek Zarządu Głównego
 • Anna Grzegorzyca Członek Zarządu Głównego
 • Aldona Lis Członek Zarządu Głównego
 • Bogdan Turski Członek Zarządu Głównego
 • Piotr Kania Członek Zarządu Głównego
 • Dariusz Kaleta Członek Zarządu Głównego
 • Sebastian Jasik Członek Zarządu Głównego
 • Andrzej Krzyżak Członek Zarządu Głównego

W skład Głównej Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 • Jarosław Danek Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
 • Małgorzata Granat Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej
 • Dagmara Ledzion Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
 • Agnieszka Grzemska Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
 • Adam Ostapczuk Członek Głównej Komisji Rewizyjnej