Fundusz Solidarnościowy

Od 1 stycznia 2019 r. masz obowiązek opłacać składki na Fundusz Solidarnościowy (do 21 grudnia 2019 r. na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych).

Do składek na ten Fundusz stosujesz zasady dotyczące obowiązkowych składek na Fundusz Pracy. Oznacza to, że składkę opłacasz za te same osoby, za które opłacasz składkę na Fundusz Pracy i naliczasz ją od tej samej podstawy wymiaru, która obowiązuje dla składek na Fundusz Pracy.

Składki na ten Fundusz obliczasz łącznie ze składkami na Fundusz Pracy (1,00%) w wysokości sumy stóp procentowych tych składek (1,45%+1,00%) i wykazujesz je w łącznej kwocie w polu 01 w bloku VII deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.

Stopę procentową składki na Fundusz Solidarnościowy (FS) określa ustawa budżetowa. W 2021 r. wynosi ona 1,45% podstawy jej wymiaru. Składka na FS jest finansowana przez Ciebie jako płatnika składek.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787)