Ścieżka nawigacji

Ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych

Ekwiwalent pieniężny dla byłych pracowników kolejowych

Jeśli jesteś byłym pracownikiem kolei, sprawdź, czy przysługuje Ci ekwiwalent pieniężny za prawo do bezpłatnego węgla (czyli deputat węglowy).

Co to jest deputat węglowy

Deputat to część wynagrodzenia za pracę dostarczona w naturze. Byłym pracownikom kolejowym możemy wypłacić deputat węglowy w formie ekwiwalentu pieniężnego. Ekwiwalent ten to równowartość pieniężna 1800 kg węgla kamiennego rocznie.

Komu przysługuje deputat węglowy

Jeżeli byłeś pracownikiem kolejowym i korzystałeś z deputatu węglowego w czasie Twojego zatrudnienia, a prawo do Twojej emerytury lub renty powstało z tytułu tego zatrudnienia, możesz otrzymać deputat węglowy w formie ekwiwalentu pieniężnego.

Deputat węglowy przysługuje także członkom rodziny byłego pracownika kolejowego, którzy pobierają po nim rentę rodzinną.

Sprawdź, jakie złożyć dokumenty, abyśmy przyznali Ci ekwiwalent za deputat węglowy.

Jak ustalamy wysokość ekwiwalentu za deputat i od czego ona zależy

Wysokość wypłaty wyliczamy na podstawie przeciętnej średniorocznej ceny detalicznej 1000 kg węgla kamiennego w roku, który poprzedza rok wypłaty ekwiwalentu.

Cenę tę – do 20 stycznia każdego roku – ogłasza prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie i publikuje w „Monitorze Polskim”. Korygujemy ją o przewidywany w ustawie budżetowej średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów na dany rok.

Podstawa prawna

Art. 74 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. z 2017 r.  poz. 680 , z późn. zm.)