Ścieżka nawigacji

Niania z wynagrodzeniem, które przekracza połowę minimalnego wynagrodzenia

Niania z wynagrodzeniem, które przekracza połowę minimalnego wynagrodzenia

Informacje dla niani

Informacje dla rodzica dziecka, którym opiekuje się niania (płatnika składek)

Nianiu, Twoje wynagrodzenie przekracza połowę minimalnego wynagrodzenia

Pracujesz jako niania na podstawie umowy uaktywniającej? Składki na Twoje ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne finansuje częściowo budżet państwa. Budżet finansuje składki obliczone od kwoty, która nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia.

Ty i rodzic współfinansujecie składki na ubezpieczenia społeczne obliczone od nadwyżki ponad tę kwotę. Sama natomiast finansujesz składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną od tej nadwyżki.  

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zawsze, niezależnie od wysokości Twojego wynagrodzenia, finansujesz Ty, a przekazuje do ZUS rodzic dziecka. 

Jakie masz obowiązki związane ze zgłoszeniem do ubezpieczeń   

Wszystkie dokumenty składa do ZUS rodzic dziecka. Będzie on Twoim płatnikiem składek.

Rodzic dziecka złoży m.in. dokument ZUS ZUA lub ZUS ZZA, na którym musisz się podpisać. 

Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń i ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dla Ciebie obowiązkowe? Chcesz być objęta ubezpieczeniem chorobowym? Rodzic dziecka musi to zaznaczyć w zgłoszeniu na druku ZUS ZUA.  Poinformuj rodzica dziecka, że powinien to zrobić, i powiedz mu, od jakiej daty chcesz przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. 

Ubezpieczymy Cię od wskazanej daty, jeśli rodzic dziecka przekaże ZUS ZUA w ciągu 7 dni, od kiedy rozpoczniesz pracę. Jeśli  przekaże druk po tym terminie, będziemy mogli objąć Cię ubezpieczeniem chorobowym dopiero od dnia, w którym rodzic go nam przekaże. 

Jakie dane są potrzebne, aby zgłosić Cię do ubezpieczeń 

Aby zgłosić Cię do ubezpieczeń, potrzebne są: 

 • dane osobowe rodzica dziecka – NIP, PESEL,  
 • Twoje dane:  
  • imię (także drugie, jeśli masz) i nazwisko oraz PESEL (jeśli go nie masz, podaj numer swojego dowodu osobistego lub paszportu), 
  • data urodzenia, 
  • nazwisko rodowe, 
  • obywatelstwo, 
  • adres, 
  • informacja, czy jesteś emerytką lub rencistką oraz czy masz orzeczenie o  niepełnosprawności (jeśli tak – podaj jej stopień), 
  • informacja, czy będziesz jednocześnie pracować jako niania i na podstawie umowy o pracę, z tytułu której masz zagwarantowane minimalne wynagrodzenie oraz czy wykonujesz inne umowy (np. zlecenia) albo prowadzisz działalność gospodarczą, 
  • Twój oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rodzicu, wynagrodzenie niani Twojego dziecka jest wyższe niż połowa minimalnego wynagrodzenia 

Zatrudniłeś nianię na podstawie umowy uaktywniającej? Składki na jej ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne finansuje częściowo budżet państwa. Budżet finansuje składki obliczone od kwoty, która nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia.

Ty i niania współfinansujecie składki na ubezpieczenia społeczne od nadwyżki ponad tę kwotę. Niania sama finansuje składkę na ubezpieczenie zdrowotne od tej nadwyżki.  

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zawsze, niezależnie od wysokości wynagrodzenia niani, finansuje w całości ona. Ty tylko przekazujesz tę składkę do ZUS. 

Jakie dokumenty składasz, aby zgłosić nianię do ubezpieczeń społecznych 

Przekaż nam te dokumenty w ciągu 7 dni od dnia, w którym niania rozpoczęła pracę. Możesz przekazać je osobiście do naszej placówki, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych na www.zus.pl. 

Zgłaszasz nianię do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych na formularzu ZUS ZUA? Zapytaj, czy chce przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Jeśli tak, zapytaj, od jakiej daty. Wpisz tę datę i zaznacz ubezpieczenie chorobowe na formularzu. 

Ubezpieczymy nianię od wskazanej daty, jeśli przekażesz nam ZUS ZUA w ciągu 7 dni, od kiedy niania zacznie pracę. Jeśli przekażesz druk później, będziemy mogli objąć nianię ubezpieczeniem chorobowym dopiero od dnia, w którym go nam przekażesz. 

Jakie dane są potrzebne, aby zgłosić nianię do ubezpieczeń 

 • Twoje dane osobowe – NIP, PESEL,  
 • dane niani:  
  • imię (także drugie, jeśli ma) i nazwisko oraz PESEL (jeśli niania go nie ma, poproś ją o numer dowodu osobistego lub paszportu), 
  • data urodzenia, 
  • nazwisko rodowe, 
  • obywatelstwo, 
  • adres, 
  • informacja, czy niania jest emerytką lub rencistką oraz czy ma orzeczenie o  niepełnosprawności (jeśli tak – podaj jej stopień), 
  • informacja, czy niania będzie jednocześnie pracować na podstawie umowy o pracę, z tytułu której ma zagwarantowane minimalne wynagrodzenie oraz czy wykonuje inne umowy (np. zlecenia) albo prowadzi działalność gospodarczą, 
  • oddział Narodowego Funduszu Zdrowia niani. 

Do kiedy musisz rozliczyć składki niani Twojego dziecka za dany miesiąc 

Masz obowiązek sporządzać i przekazywać do ZUS dokumenty rozliczeniowe za dany miesiąc do 20 dnia następnego miesiąca. Np. dokumenty za styczeń składasz do 20 lutego. 

Dokumenty możesz złożyć osobiście w naszej placówce, przesłać je pocztą lub przekazać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS na www.zus.pl. 

Jakie dokumenty powinieneś złożyć za nianie

Gdy niania nie przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego

 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa, 
 • imienny raport miesięczny:  
  • ZUS RCA – w którym wykażesz składki od tej części wypłaty niani, która nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia; 
  • ZUS RCA – w którym wykażesz składki od nadwyżki ponad połowę minimalnego wynagrodzenia. 

Zobacz: Przykładowo wypełnione druki ZUS DRA i ZUS RCA (plik pdf 905 kb) oraz wpłata (plik pdf 1,1MB). 

Gdy niania przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego

 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa; 
 • imienny raport miesięczny: 
  • ZUS RCA – w którym wykażesz składki od tej części wypłaty niani, która nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia; 
  • ZUS RCA – w którym wykażesz składki od nadwyżki ponad połowę minimalnego wynagrodzenia. 

Zobacz:  Przykładowo wypełnione druki ZUS DRA i ZUS RCA (plik pdf 906 kb) oraz wpłata (plik pdf 407 kB)

Gdy zgłosiłeś nianię tylko do ubezpieczenia zdrowotnego

 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa, 
 • imienny raport miesięczny:
  • ZUS RCA – w którym wykażesz składki od tej części wypłaty niani, która nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia, 
  • ZUS RCA – w którym wykażesz składki od nadwyżki ponad połowę minimalnego wynagrodzenia. 

Zobacz: Przykładowo wypełnione druki ZUS DRA i ZUS RCA (plik pdf 1,3 MB) oraz wpłata (plik pdf 1,1 MB) 

Sprawdź, czy na pewno podpisałeś wypełnione dokumenty. 

Nie musisz wypełniać dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych sam. Możesz skorzystać z pomocy naszych pracowników w każdej placówce ZUS.


Szczegółowe wyjaśnienia znajdziesz w poradniku: