Ścieżka nawigacji

Niania z wynagrodzeniem, które przekracza minimalne wynagrodzenie za pracę bądź połowę minimalnego wynagrodzenia

Niania z wynagrodzeniem, które przekracza minimalne wynagrodzenie za pracę bądź połowę minimalnego wynagrodzenia

Informacje dla niani

Informacje dla rodzica dziecka, którym opiekuje się niania (płatnika składek)

Nianiu, Twoje wynagrodzenie przekracza minimalne wynagrodzenie lub połowę minimalnego wynagrodzenia

Pracujesz jako niania na podstawie umowy uaktywniającej? Składki na Twoje ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne finansuje częściowo budżet państwa. Budżet finansuje składki obliczone od kwoty, która nie przekracza: 

 • minimalnego wynagrodzenia (jeśli umowę zawarłaś przed 1 stycznia 2018 roku),
 • połowy minimalnego wynagrodzenia (jeśli umowę zawarłaś po 31 grudnia 2017 roku).

Ty i rodzic współfinansujecie składki na ubezpieczenia społeczne obliczone od nadwyżki ponad te kwoty. Sama natomiast finansujesz składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną od tej nadwyżki.  

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zawsze, niezależnie od wysokości Twojego wynagrodzenia, finansujesz Ty, a przekazuje do ZUS rodzic dziecka. 

Jakie masz obowiązki związane ze zgłoszeniem do ubezpieczeń   

Wszystkie dokumenty składa do ZUS rodzic dziecka. Będzie on Twoim płatnikiem składek.

Rodzic dziecka złoży m.in. dokument ZUS ZUA lub ZUS ZZA, na którym musisz się podpisać. 

Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń i ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dla Ciebie obowiązkowe? Chcesz być objęta ubezpieczeniem chorobowym? Rodzic dziecka musi to zaznaczyć w zgłoszeniu na druku ZUS ZUA.  Poinformuj rodzica dziecka, że powinien to zrobić, i powiedz mu, od jakiej daty chcesz przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. 

Ubezpieczymy Cię od wskazanej daty, jeśli rodzic dziecka przekaże ZUS ZUA w ciągu 7 dni, od kiedy rozpoczniesz pracę. Jeśli  przekaże druk po tym terminie, będziemy mogli objąć Cię ubezpieczeniem chorobowym dopiero od dnia, w którym rodzic go nam przekaże. 

Jakie dane są potrzebne, aby zgłosić Cię do ubezpieczeń 

Aby zgłosić Cię do ubezpieczeń, potrzebne są: 

 • dane osobowe rodzica dziecka – NIP, PESEL,  
 • Twoje dane:  
  • imię (także drugie, jeśli masz) i nazwisko oraz PESEL (jeśli go nie masz, podaj numer swojego dowodu osobistego lub paszportu), 
  • data urodzenia, 
  • nazwisko rodowe, 
  • obywatelstwo, 
  • adres, 
  • informacja, czy jesteś emerytką lub rencistką oraz czy masz orzeczenie o  niepełnosprawności (jeśli tak – podaj jej stopień), 
  • informacja, czy będziesz jednocześnie pracować jako niania i na podstawie umowy o pracę, z tytułu której masz zagwarantowane minimalne wynagrodzenie oraz czy wykonujesz inne umowy (np. zlecenia) albo prowadzisz działalność gospodarczą, 
  • Twój oddział Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rodzicu, wynagrodzenie niani Twojego dziecka jest wyższe niż minimalne wynagrodzenie albo połowa minimalnego wynagrodzenia 

Zatrudniłeś nianię na podstawie umowy uaktywniającej? Składki na jej ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne finansuje częściowo budżet państwa. Budżet finansuje składki obliczone od kwoty, która nie przekracza: 

 • minimalnego wynagrodzenia (jeśli umowę zawarliście przed 1 stycznia 2018 roku),
 • połowy minimalnego wynagrodzenia (jeśli umowę zawarliście po 31 grudnia 2017 roku).

Ty i niania współfinansujecie składki na ubezpieczenia społeczne od nadwyżki ponad te kwoty. Niania sama finansuje składkę na ubezpieczenie zdrowotne od tej nadwyżki.  

Składkę na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zawsze, niezależnie od wysokości wynagrodzenia niani, finansuje w całości ona. Ty tylko przekazujesz tę składkę do ZUS. 

Jakie dokumenty składasz, aby zgłosić nianię do ubezpieczeń społecznych 

Przekaż nam te dokumenty w ciągu 7 dni od dnia, w którym niania rozpoczęła pracę. Możesz przekazać je osobiście do naszej placówki, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych na www.zus.pl. 

Zgłaszasz nianię do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych na formularzu ZUS ZUA? Zapytaj, czy chce przystąpić do ubezpieczenia chorobowego. Jeśli tak, zapytaj, od jakiej daty. Wpisz tę datę i zaznacz ubezpieczenie chorobowe na formularzu. 

Ubezpieczymy nianię od wskazanej daty, jeśli przekażesz nam ZUS ZUA w ciągu 7 dni, od kiedy niania zacznie pracę. Jeśli przekażesz druk później, będziemy mogli objąć nianię ubezpieczeniem chorobowym dopiero od dnia, w którym go nam przekażesz. 

Jakie dane są potrzebne, aby zgłosić nianię do ubezpieczeń 

 • Twoje dane osobowe – NIP, PESEL,  
 • dane niani:  
  • imię (także drugie, jeśli ma) i nazwisko oraz PESEL (jeśli niania go nie ma, poproś ją o numer dowodu osobistego lub paszportu), 
  • data urodzenia, 
  • nazwisko rodowe, 
  • obywatelstwo, 
  • adres, 
  • informacja, czy niania jest emerytką lub rencistką oraz czy ma orzeczenie o  niepełnosprawności (jeśli tak – podaj jej stopień), 
  • informacja, czy niania będzie jednocześnie pracować na podstawie umowy o pracę, z tytułu której ma zagwarantowane minimalne wynagrodzenie oraz czy wykonuje inne umowy (np. zlecenia) albo prowadzi działalność gospodarczą, 
  • oddział Narodowego Funduszu Zdrowia niani. 

Do kiedy musisz rozliczyć składki niani Twojego dziecka za dany miesiąc 

Masz obowiązek sporządzać i przekazywać do ZUS dokumenty rozliczeniowe za dany miesiąc do 20 dnia następnego miesiąca. Np. dokumenty za styczeń składasz do 20 lutego. 

Dokumenty możesz złożyć osobiście w naszej placówce, przesłać je pocztą lub przekazać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS na www.zus.pl. 

Jakie dokumenty rozliczeniowe składasz, jeśli Ty i niania zawarliście umowę przed 1 stycznia 2018 roku  

Gdy niania nie przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa, 
 • imienny raport miesięczny: 
  • ZUS RCA – w którym wykazujesz składki od tej części wypłaty niani, która nie przekracza minimalnego wynagrodzenia; 
  • ZUS RCA – w którym wykazujesz składki od nadwyżki ponad minimalne wynagrodzenie. 

Zobacz: Przykładowo wypełnione druki ZUS DRA i ZUS RCA (pdf, 1038 kB) oraz wpłata (pdf 102 kB)

Gdy niania przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego

 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa, 
 • imienny raport miesięczny:  
  • ZUS RCA –w którym wykazujesz składki od tej części  wypłaty niani, która nie przekracza minimalnego wynagrodzenia; 
  • ZUS RCA – imienny raport miesięczny, w którym wykazujesz składki od nadwyżki ponad minimalne wynagrodzenie. 

Zobacz: Przykładowo wypełnione druki ZUS DRA i ZUS RCA (pdf, 996 kB) i wpłata (pdf 103 kB)

Gdy zgłosiłeś nianię tylko do ubezpieczenia zdrowotnego

 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa; 
 • imienny raport miesięczny: 
  • ZUS RCA – w którym wykazujesz składki od tej części Twojej wypłaty, która nie przekracza minimalnego wynagrodzenia; 
  • ZUS RCA – w którym wykazujesz składki od nadwyżki ponad minimalne wynagrodzenie. 

Zobacz: Przykładowo wypełnione druki ZUS DRA i ZUS RCA (pdf, 937 kB) oraz wpłata (pdf 101 kB)

Jakie dokumenty powinieneś złożyć, jeśli zawarliście umowę po 31 grudnia 2017 roku 

Gdy niania nie przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego

 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa, 
 • imienny raport miesięczny:  
  • ZUS RCA – w którym wykażesz składki od tej części wypłaty niani, która nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia; 
  • ZUS RCA – w którym wykażesz składki od nadwyżki ponad połowę minimalnego wynagrodzenia. 

Zobacz: Przykładowo wypełnione druki ZUS DRA i ZUS RCA (plik pdf 1,2 MB) oraz wpłata (plik pdf 102 kB). 

Gdy niania przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego

 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa; 
 • imienny raport miesięczny: 
  • ZUS RCA – w którym wykażesz składki od tej części wypłaty niani, która nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia; 
  • ZUS RCA – w którym wykażesz składki od nadwyżki ponad połowę minimalnego wynagrodzenia. 

Zobacz:  Przykładowo wypełnione druki ZUS DRA i ZUS RCA (plik pdf 1,2 MB) oraz wpłata (plik pdf 102 kB)

Gdy zgłosiłeś nianię tylko do ubezpieczenia zdrowotnego

 • ZUS DRA – deklaracja rozliczeniowa, 
 • imienny raport miesięczny:
  • ZUS RCA – w którym wykażesz składki od tej części wypłaty niani, która nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia, 
  • ZUS RCA – w którym wykażesz składki od nadwyżki ponad połowę minimalnego wynagrodzenia. 

Zobacz: Przykładowo wypełnione druki ZUS DRA i ZUS RCA (plik pdf 932 kB) oraz wpłata (plik 102 kB) 

Sprawdź, czy na pewno podpisałeś wypełnione dokumenty. 

Nie musisz wypełniać dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych sam. Możesz skorzystać z pomocy naszych pracowników w każdej placówce ZUS.


Szczegółowe wyjaśnienia znajdziesz w poradniku: