Ścieżka nawigacji

Sprawujesz osobistą opiekę nad dzieckiem – przeczytaj

Sprawujesz osobistą opiekę nad dzieckiem – przeczytaj

Kto sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem i ile może ona trwać 

Osoba, która opiekuje się dzieckiem swoim, żony albo męża albo przysposobionym. 

Maksymalny okres sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem to: 

  • 3 lata, ale nie dłużej niż do końca roku, w którym dziecko skończy 6 lat,
  • 6 lat, ale wyłącznie nad dzieckiem, które ma orzeczoną niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności i nie skończyło 18 lat.

Jak sprawowanie opieki wpływa na Twoją sytuację ubezpieczeniową

Możesz podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu, ubezpieczeniom rentowym i ubezpieczeniu zdrowotnemu albo tylko ubezpieczeniu emerytalnemu. 

Podlegasz ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i zdrowotnemu, jeśli przez co najmniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem opieki byłaś w jednej z następujących sytuacji: 

  • pracowałaś na podstawie umowy zlecenia lub równoważnej (tj. umowy agencyjnej albo umowy o świadczenie usług),
  • prowadziłaś pozarolniczą działalność,
  • współpracowałaś z osobą prowadzącą działalność (jako osoba współpracująca),
  • byłaś ubezpieczoną osobą duchowną.

Gdy nie spełniasz tych warunków, obowiązkowo podlegasz tylko ubezpieczeniu emerytalnemu. 

Co zrobić, aby podlegać ubezpieczeniom 

Złóż oświadczenie o zamiarze podlegania: 

Do oświadczenia dołącz koniecznie oryginały: 

  • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka, 
  • orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, jeśli dziecko ma takie orzeczenie.  

Oświadczenie możesz złożyć osobiście w naszej dowolnej placówce lub przesłać pocztą.

Przy wypełnianiu oświadczenia możesz skorzystać z pomocy naszych pracowników.  

Niezbędne informacje możesz też uzyskać w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT).

Ważne!

O wszelkich zmianach danych musisz zawiadomić ZUS w ciągu 7 dni, od kiedy się zmieniły. Możesz to zrobić na przygotowanym wzorze oświadczenia: 

Przeczytaj również ulotkę: „Opiekujesz się dzieckiem i chcesz mieć ubezpieczenia?” (pdf, 900 kB)

W artykule „Szczegółowe zasady podlegania ubezpieczeniom oraz ustalania podstawy wymiaru składek” opisaliśmy:  

  • zasady podlegania ubezpieczeniom i ustalania podstawy wymiaru składek,
  • warunki, jakie musicie spełnić Ty, drugi rodzic i dziecko, abyśmy mogli opłacać za Ciebie składki.