Ścieżka nawigacji

e-ZLA – informacje dla ubezpieczonych

e-ZLA – informacje dla ubezpieczonych

Jeśli jesteś pracownikiem i otrzymałeś zaświadczenie lekarskie elektroniczne (e-ZLA), a zasiłki wypłaca Ci pracodawca (płatnik składek), który ma profil na PUE ZUS, do wypłaty zasiłku chorobowego nie musisz składać pracodawcy żadnych dokumentów. Jeśli Twój pracodawca nie ma profilu na PUE ZUS, po wystawieniu e-ZLA otrzymasz od lekarza wydruk tego zaświadczenia. Wydruk złóż swojemu pracodawcy (płatnikowi składek).

Jeśli jesteś pracownikiem i otrzymałeś e-ZLA, a zasiłki wypłaca Ci ZUS, wniosek o zasiłek w Twoim imieniu składa Twój pracodawca

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i otrzymałeś e-ZLA, pamiętaj, że aby otrzymać zasiłek chorobowy, potrzebny jest Twój wniosek. Jako wniosek o zasiłek złóż zaświadczenie płatnika składek na formularzu Z-3b albo wniosek o zasiłek na formularzu ZAS-53. Jeśli otrzymałeś kolejne e-ZLA za nieprzerwany okres, jako wniosek o zasiłek możesz złożyć także wydruk e-ZLA, jeśli otrzymałeś go od lekarza.

Jeśli ubiegasz się o zasiłek po ustaniu ubezpieczenia, złóż do ZUS wniosek o zasiłek na formularzu ZAS-53 lub w innej formie, np. możesz w tym celu wykorzystać wydruk e-ZLA, jeśli otrzymałeś go od lekarza.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.