Przyznanie renty

Poniżej zamieszczone zostały aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS po ich wydrukowaniu i wypełnieniu. Obszerniejsze z nich zawierając szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.

Symbol

Nazwa wniosku

EDP

EDP Wniosek o dodatek pielęgnacyjny

Wypełnij ten wniosek, jeśli masz prawo do emerytury lub renty i starasz się o dodatek pielęgnacyjny.
Data publikacji 1.07.2021 r.

ERO

Oświadczenie ERO

Oświadczenie w sprawie świadczenia długoterminowego dotyczące przyznania/ponownego ustalenia/podjęcia wypłaty tego świadczenia – od dnia spełnienia warunków
Aktualizacja formularza 14.07.2021 r.

OL-9A

Informacja OL-9A

Informacja o miejscach leczenia
Aktualizacja formularza: 6 kwietnia 2021 r.

OL-9

Zaświadczenie OL-9

Zaświadczenie o stanie zdrowia
Aktualizacja formularza: 6 kwietnia 2021 r.

OL-10

Wywiad zawodowy OL-10

Wywiad zawodowy
Aktualizacja formularza: 6 kwietnia 2021 r.

ERZ

Załącznik ERZ

Załącznik do wniosku o rentę z tytułu niezdolności do pracy
Aktualizacja formularza: 6 grudnia 2018 r.

ERP-70

Zaświadczenie ERP-70

Zaświadczenie o pracy i dochodach ubezpieczonego spółdzielcy
Aktualizacja formularza: 6 listopada 2018 r.

ERN-P

Wniosek ERN-P

Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
Aktualizacja formularza: 27 stycznia 2020 r.

ERP-8

Zeznanie świadka ERP-8

Zeznanie świadka
Aktualizacja formularza: 13 lipca 2021 r.

ERP-9

Oświadczenie ERP-9

Oświadczenie o braku dokumentów
Aktualizacja formularza: 13 lipca 2021 r.