Ścieżka nawigacji

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „NIEZALEŻNI”

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „NIEZALEŻNI”

W wyniku zawartego porozumienia pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Niezależni” i Krajowym Związkiem Zawodowym Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dniem 1 stycznia 2019 r. powstał Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Niezależni”.

Jesteśmy zakładową organizacją związkową, której terenem działania jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do naszej organizacji związkowej może przystąpić każdy pracownik Zakładu, niezależnie od stanowiska które zajmuje, jak również komórki w której pracuje.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Warszawy Żoliborza VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Niezależni” został uznany za reprezentatywną zakładową organizację związkowąw rozumieniu art. 253 § 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

5 stycznia 2022 r. na podstawie art. 2419 § 4 kodeksu pracy złożyliśmy sygnatariuszom ZUZP oświadczenie o wstąpieniu w prawa i obowiązki strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ZUS, zawartego w dniu 31.05.2007 r.

Mimo krótkiego stażu jesteśmy drugim związkiem pod względem liczebności członków w naszym Zakładzie.

W skład Prezydium Zarządu Związku wchodzą:  

W skład Ogólnopolskiej Komisji Rewizyjnej wchodzą:

  • Danuta Zborowska – Przewodnicząca OKR
  • Jacek Sławiński – z-ca Przewodniczącej OKR
  • Agnieszka Saniewska – sekretarz OKR
  • Krystyna Kwaśniewska – członek OKR
  • Joanna Wodo – członek OKR

KZZP ZUS „Niezależni” jest organizacją, która kieruje się zasadami: koleżeńskości, wzajemnej pomocy, demokracji, współżycia społecznego, jawności informacji. Reprezentujemy pracowników Zakładu oraz bronimy ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

Jeśli chcesz zostać członkiem naszej organizacji wystarczy wypełnić i złożyć deklarację u przewodniczącego Oddziałowej Organizacji Związkowej KZZP ZUS „Niezależni” lub przesłać mailowo na adres: KZZP-ZUS-Niezalezni@zus.pl. Deklaracja przystąpienia do związku dostępna jest na stronie internetowej naszej organizacji: http://www.kzzpzus.pl/

Zapraszamy do współpracy i wspólnego działania.

Adres siedziby:

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych „Niezależni”
ul. Szamocka 3, 5
01-748 Warszawa

e-mail: KZZP-ZUS-Niezalezni@zus.pl
Strona internetowa Związku: http://www.kzzpzus.pl/