Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Gdzie uzyskasz więcej informacji

Gdzie uzyskasz więcej informacji

Informacje na temat rent i emerytur jeśli pracowałeś w państwach UE lub EFTA możesz uzyskać:

  • w każdej placówce ZUS;
  • w placówce ZUS wyznaczonej do obsługi spraw emerytalno-rentowych na podstawie przepisów unijnych – szczegółowe dane w tabeli poniżej;
  • w Departamencie Rent Zagranicznych Centrali ZUS (ul. Szamocka 3,5, 01-748 Warszawa, e-mail: drz@zus.pl);
  • na Platformie Usług Elektronicznych ZUS;
  • w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem telefonu (+48) 22 560-16-00 – z telefonów komórkowych oraz stacjonarnych krajowych i zagranicznych (koszt połączenia według umowy klienta z operatorem telekomunikacyjnym), od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-18.00;
  • przez e-mail: cot@zus.pl;
  • przez Skype'a: zus_centrum_obslugi_tel.

     

Placówka ZUS wyznaczona do obsługi wniosków na podstawie przepisów unijnych:

Dla osób, które pracowały lub mieszkają w wymienionym poniżej państwie UE/EFTA:

Oddział ZUS w Bydgoszczy

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

ul. M. Konopnickiej 18 a

85-124 Bydgoszcz

Adres do korespondencji:

ul. Świętej Trójcy 33

85-224 Bydgoszcz

Włochy

Oddział ZUS w Chrzanowie

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

ul. Oświęcimska 14

32-500 Chrzanów

Belgia

Oddział ZUS w Gdańsku

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

ul. Chmielna 27/33

80-748 Gdańsk

Wielka Brytania

Oddział ZUS w Krakowie

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

ul. Zakopiańska 33

30-418 Kraków

Holandia

Oddział ZUS w Lublinie

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

ul. T. Zana 36-38 c

20-601 Lublin

Irlandia

I Oddział ZUS w Łodzi

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

ul. Zamenhofa 2

90-431 Łódź

Cypr
Grecja 
Malta  
 

Oddział ZUS w Nowym Sączu

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

ul. Węgierska 11

33-300 Nowy Sącz

Czechy
Słowacja

Oddział ZUS w Opolu

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

ul. Wrocławska 24

45-701 Opole

Niemcy

Oddział ZUS w Szczecinie

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

ul. André Citroëna 2

70-772 Szczecin

Adres do korespondencji:
ul. Matejki 22
70-530 Szczecin

Estonia
Finlandia
Islandia
Litwa
Łotwa
Norwegia
Szwecja

Oddział ZUS w Tarnowie

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

ul. Kościuszki 32

33-100 Tarnów

Austria
Lichtenstein
Słowenia
 

Oddział ZUS w Toruniu

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

ul. Wybickiego 39

86-300 Grudziądz

Dania

Szwajcaria

Węgry

I Oddział ZUS w Warszawie

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

ul. Senatorska 6/8

00-917 Warszawa
 


Bułgaria
Chorwacja
Francja
Luksemburg
Rumunia

Oddział ZUS w Rzeszowie

Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych

al. Piłsudskiego 69

35-075 Rzeszów

Hiszpania
Portugalia