Ścieżka nawigacji

Wystawa „Rzeczpospolita ubezpieczonych. Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce 1918-2018"

Wystawa „Rzeczpospolita ubezpieczonych. Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce 1918-2018"

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prezentuje wystawę poświęconą historii ubezpieczeń społecznych na ziemiach polskich.

Na wystawie znajdują się materiały ilustrujące proces powstawania polskiego systemu ubezpieczeń społecznych (był to jeden z najnowocześniejszych w ówczesnej Europie tego typu systemów), działalność ZUS od momentu jego powstania w 1934 roku (oprócz działalności stricte ubezpieczeniowej jak pobieranie składek i wypłata świadczeń ZUS prowadził zakrojone na szeroką skalę akcje edukacyjne, prozdrowotne, a także… budowlane) poprzez okres II wojny światowej (dokumenty świadczące o bohaterstwie pracowników ZUS, ofiarnie wykonujących swoje obowiązki oraz wspierających osoby represjonowane przez okupanta, czasem płacących za to życiem), lata powojenne (włącznie z okresem, kiedy ZUS… nie istniał), aż do chwili obecnej.

Do stworzenia ekspozycji wykorzystane zostały materiały pochodzące z archiwum Zakładu oraz z prywatnych zbiorów obecnych i byłych jego pracowników, a także z rozmaitych archiwów instytucji kulturalnych i zasobów państwowych. Dzięki temu rozwój systemu ubezpieczeń społecznych ukazany został na tle najważniejszych wydarzeń i istotnych przemian społecznych i politycznych, jakie przechodziła Polska.

Wystawa ukazuje wspólne priorytety przedwojennego i obecnego systemu ubezpieczeń społecznych. Zarówno wówczas, jak i teraz obowiązuje bowiem ten sam mechanizm redystrybucji. Trwałe są też mechanizmy zabezpieczenia społecznego, choć dostosowywane do zmieniającej się sytuacji społecznej i politycznej. Ale pozostało najważniejsze – gwarancja terminowej wypłaty świadczeń i troska o jak najlepszą jakość obsługi klientów, powszechna edukacja w dziedzinie ubezpieczeń społecznych i naukowe podstawy systemu oraz troska o zdrowie i sprawność ubezpieczonych. Ubezpieczenia społeczne stanowią ważny filar naszej państwowości – odegrały istotną rolę w jej kształtowaniu, jak również w tworzeniu solidaryzmu społecznego i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

Ekspozycja składa się z dwudziestu tablic. Materiały, które nie zmieściły się na wystawie wykorzystane zostały w publikacji z 2018 r. zatytułowanej „RZECZPOSPOLITA UBEZPIECZONYCH Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce” i stanowi naturalne uzupełnienie ekspozycji.

Podział tematyczny wystawy:

Tytuł planszy Plansza - grafika
 • Tablica tytułowa wystawy
tablica tytułowa wystawy
 • Przełom XIX/XX wieku - Ku wspólnocie ubezpieczonych
 • Wyzwania niepodległości 1918-1933
wystawa jubileuszowa - plansza nr 3 Wyzwania niepodległości 1918-1933
 • Burza idei społecznych 1934
wystaw jubileuszowa plansza nr 4 Burza idei społecznych 1934
 • 1934 Nowoczesne państwo, nowoczesna instytucja
wystawa jubileuszowa plansza nr 5 1934 Nowoczesne państwo, nowoczesna instytucja
 • 1934-1939 ZUS - ubezpieczenia, opieka, edukacja
wystawa jubileuszowa plansza nr 6 1934-1939 ZUS - ubezpieczenia, opieka, edukacja
 • 1939-1941 Pod okupacją - działalność mimo terroru
wystawa jubileuszowa plansza nr 7 1939-1941 Pod okupacją - działalność mimo terroru
 • 1941-1944 Chlubne karty historii ZUS
wystwa jubileuszowa plansza nr 8 1941-1944 Chlubne karty historii ZUS
 • 1944 Walka i klęska
wystawa jubileuszowa plansza nr 9 1944 Walka i klęska
 • 1945-1946 Budowanie na gruzach
wystawa jubileuszowa plansza nr 10 1945-1946 Budowanie na gruzach
 • 1947-1954 Podporządkowanie reżimowi
wystawa jubileuszowa plansza nr 11 1947-1954 Podporządkowanie reżimowi
 • 1955-1959 Likwidacja ZUS
wystawa jubileuszowa plansza nr 12 1955-1959 Likwidacja ZUS
 • 1960-1980 Reaktywacja ZUS.
  "Mała stabilizacja" i dekada Gierka
 • 1980-1989 Od "Solidarności" do Okrągłego Stołu
 • 1989-1997 Przyspieszona lekcja kapitalizmu
wystawa jubileuszowa plansza nr 15 1989-1997 Przyspieszona lekcja kapitalizmu
 • 1998-2009 Reforma emerytalna:
   między indywidualizmem a solidaryzmem
 • 2010-2012 Po pierwsze - satysfakcja klienta
wystawa jubileuszowa plansza nr 17 2010-2012 Po pierwsze - satysfakcja klienta
 • 2013-2015 - ZUS dla Ciebie
wystawa jubileuszowa plansza nr 18 2013-2015 - ZUS dla Ciebie
 • 2015-2018 Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności
wystawa jubileuszowa plansza nr 19 2015-2018 Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności
 • 1918-2018 Kontynuujemy najlepsze tradycje
wystawa jubileuszowa plansza nr 20 1918-2018 Kontynuujemy najlepsze tradycje