Ścieżka nawigacji

Wskaźniki waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za poszczególne kwartały

Wskaźniki waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za poszczególne kwartały

Wskaźniki waloryzacji składek za poszczególne kwartały

kwartał wskaźnik waloryzacji publikacja
za I kwartał 2007 r. 112,73% M.P.z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za II kwartał 2007 r. 101,20% M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za III kwartał 2007 r. 100,00% M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za IV kwartał 2007 r. 101,81% M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za I kwartał 2008 r. 113,72% M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za II kwartał 2008 r. 103,93% M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za III kwartał 2008 r. 100,20% M.P. z 2008 r. Nr 95, poz. 823
za IV kwartał 2008 r. 100,60% M.P. z 2009 r. Nr 18, poz. 236
za I kwartał 2009 r. 111,26% M.P. z 2009 r. Nr 37, poz. 575
za II kwartał 2009 r. 101,80% M.P. z 2009 r. Nr 56, poz. 772
za III kwartał 2009 r. 100,10% M.P. z 2009 r. Nr 80, poz. 996
za IV kwartał 2009 r. 100,20% M.P. z 2010 r. Nr 15, poz. 159
za I kwartał 2010 r. 108,83% M.P. z 2010 r. Nr 44, poz. 628
za II kwartał 2010 r. 101,00% M.P. z 2010 r. Nr 66, poz. 848
za III kwartał 2010 r. 100,00% M.P. z 2010 r. Nr 96, poz. 1130
za IV kwartał 2010 r. 100,90% M.P. z 2011 r. Nr 23, poz. 256
za I kwartał 2011 r. 109,67% M.P. z 2011 r. Nr 45, poz. 507
za II kwartał 2011 r. 101,50% M.P. z 2011 r. Nr 84, poz. 880
za III kwartał 2011 r. 100,00% M.P. z 2011 r. Nr 113, poz. 1148
za IV kwartał 2011 r. 101,3% M.P. 2012.148
za I kwartał 2012 r. 114,05% M.P.2012.396
za II kwartał 2012 r. 101,3% M.P.2012.661
za III kwartał 2012 r. 100% M.P.2012.933
za IV kwartał 2012 r. 100,4% M.P.2013.167
za I kwartał 2013 r. 114,60% M.P.2013.504
za II kwartał 2013 r. 100,40% M.P.2013.773
za III kwartał 2013 r. 100% M.P.2013.1020
za IV kwartał 2013 r. 100% M.P.2014.218
za I kwartał 2014 r. 112,02% M.P.2014.446
za II kwartał 2014 r. 100% M.P.2014.826
za III kwartał 2014 r. 100% M.P.2014.1153
za IV kwartał 2014 r. 100% M.P.2015.284
za I kwartał 2015 r. 112,30% M.P.2015.546
za II kwartał 2015 r. 100,50% M.P.2015.825
za III kwartał 2015 r. 100% M.P.2015.1269
za IV kwartał 2015 r. 100% M.P.2016.224
za I kwartał 2016 r. 112,16% M.P.2016.583
za II kwartał 2016 r. 100,50% M.P.2016.905
za III kwartał 2016 r. 100% M.P.2016.1185
za IV kwartał 2016 r. 100,7% M.P.2017.269
za I kwartał 2017 r. 113,02% M.P.2017.594
za II kwartał 2017 r. 101,57% M.P.2017.859
za III kwartał 2017 r. 100% M.P.2017.1145
za IV kwartał 2017 r. 101,1% M.P.2018.318
za I kwartal 2018 r. 112,41% M.P.2018.582
za II kwartał 2018 r. 100,64% M.P.2018.913
za III kwartał 2018 r. 100,00% M.P.2018.1221
za IV kwartał 2018 r. 100,5% M.P.2019.257
za I kwartał 2019 r. 111,84% M.P.2019.584
za II kwartał 2019 r. 101,7% M.P.2019.861
za III kwartał 2019 r. 100,30% M.P.2019.1177
za IV kwartał 2019 r. 100,6% M.P.2020.303
za I kwartał 2020 r. 112,68% M.P.2020.550
za II kwartał 2020 r. 100,30% M.P.2020.853
za III kwartał 2020 r. 100,10% M.P.2020.1171
za IV kwartał 2020 r. 100,41% M.P.2021.273
za I kwartał 2021 r. 112,64% M.P.2021.553
za II kwartał 2021 r. 101,90% M.P.2021.836
za III kwartał 2021 r. 101,00% M.P.2021.1155
za IV kwartał 2021 r. 102,60% M.P.2022.323
za I kwartał 2022 r. 114,10% M.P.2022.585
za II kwartał 2022 r. 105,80% M.P.2022.900
za III kwartał 2022 r. 103,10% M.P.2022.1192
za IV kwartał 2022 r. 103,60% M.P.2023.259
za I kwartał 2023 r. 113,83% M.P.2023.591
za II kwartał 2023 r. 104,01% M.P.2023.1004
za III kwartał 2023 r. 100,00% M.P.2023.1285
za IV kwartał 2023 r. 100,50% M.P.2024.214
za I kwartał 2024 r. 112,48% M.P.2024.459