Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Emerytura dla osób, które urodziły się przed 1 stycznia 1949r. i pracowały w państwach Unii Europejskiej

Emerytura dla osób, które urodziły się przed 1 stycznia 1949r. i pracowały w państwach Unii Europejskiej

Jeśli urodziłeś się  przed 1949 r., to jesteś w wieku emerytalnym. Przyznamy Ci emeryturę, jeśli spełniasz warunki,  które dotyczą stażu ubezpieczeniowego.

Jakie są warunki do przyznania  polskiej emerytury, dla osób urodzonych przed 1949 r.

Powszechny wiek emerytalny w Polsce, który wynosi:

  • 60 lat dla kobiet,
  • 65 lat dla mężczyzn.

Wymagany do emerytury staż ubezpieczeniowy, który wynosi:

  • 20 lat dla kobiet,
  • 25 lat dla mężczyzn.

Dowiedz się więcej na temat stażu ubezpieczeniowego  i polskich okresów uwzględnianych do emerytury.

Jeśli nie możesz udokumentować tak długiego okresu ubezpieczenia, to przyznamy Ci emeryturę, jeśli Twój staż wynosi co najmniej:

  • 15 lat w przypadku kobiet,
  • 20 lat w przypadku mężczyzn.

Emerytura za krótszy staż nie będzie jednak podwyższona do kwoty najniższej emerytury.

Czy doliczymy Ci do stażu ubezpieczeniowego w Polsce okresy ubezpieczenia w innym państwie członkowskim UE lub EFTA?

Jeśli Twój staż ubezpieczeniowy w Polsce jest za krótki do przyznania emerytury, to do polskich okresów doliczymy okresy ubezpieczenia z innego państwa UE lub EFTA.  

Ważne!
Doliczymy Twoje zagraniczne okresy ubezpieczenia, które nie pokrywają się z polskimi okresami ubezpieczenia.

Przykład
Pan Sławomir urodził się w 1948 r. Pracował 17 lat w Polsce, 8 lat w Holandii i 2 lata w Austrii. Mężczyzna urodzony przed 1 stycznia 1949 r. musi mieć co najmniej 25 lat stażu ubezpieczeniowego. Okres ubezpieczenia w Polsce jest więc zbyt krótki, aby pan Sławomir otrzymał emeryturę z ZUS. Dlatego do polskiego stażu ubezpieczeniowego pana Sławomira doliczymy 8 lat pracy w Holandii i 2 lata pracy w Austrii. W ten sposób pan Sławomir uzyska emeryturę z ZUS.  

Jeśli Twój staż ubezpieczeniowy w Polsce wystarczy do przyznania emerytury z ZUS, to nie ma potrzeby, żeby doliczać Twoje zagraniczne okresy ubezpieczenia.   

Przykład
Pan Maciej urodził się w 1948 r. Pracował 26 lat w Polsce i 6 lat w Wielkiej Brytanii. Mężczyzna urodzony przed 1 stycznia 1949 r. musi mieć co najmniej 25 lat stażu ubezpieczeniowego. Okres ubezpieczenia w Polsce wystarczy, aby pan Maciej otrzymał emeryturę z ZUS. Dlatego do polskiego stażu ubezpieczeniowego nie ma potrzeby doliczenia zagranicznych okresów pracy.   

Sprawdź, jak obliczymy wysokość Twojej emerytury

Czy zagraniczne okresy ubezpieczenia mają wpływ na wysokość emerytury

Jeżeli Twój polski staż ubezpieczeniowy był za krótki do przyznania Ci emerytury i musieliśmy doliczyć zagraniczne okresy ubezpieczenia, to uwzględnimy je również do obliczenia wysokości emerytury. Emeryturę obliczymy w wysokości proporcjonalnej, jako stosunek polskich okresów ubezpieczenia do sumy polskich i zagranicznych okresów ubezpieczenia. Będziemy wypłacać emeryturę tylko za staż ubezpieczeniowy w Polsce. Za pracę w innym państwie UE lub EFTA zapłaci to państwo.

Przykład
Pan Henryk urodził się w 1948 r. Pracował w Polsce przez 10 lat , a następnie przez 20 lat w Czechach. Mężczyzna urodzony przed 1 stycznia 1949 r. musi mieć co najmniej 25 lat stażu ubezpieczeniowego. Okres ubezpieczenia w Polsce jest więc zbyt krótki, aby pan Henryk otrzymał emeryturę z ZUS. Dlatego do polskiego stażu ubezpieczeniowego pana Henryka doliczymy 20 lat pracy w Czechach. Staż ubezpieczeniowy w Czechach uwzględnimy również przy obliczaniu wysokości polskiej emerytury. Obliczymy emeryturę w wysokości proporcjonalnej, która będzie uwzględniała proporcję polskich okresów ubezpieczenia (10 lat) do sumy polskich i czeskich okresów ubezpieczenia (30 lat), czyli 10/30. Obliczona w ten sposób emerytura proporcjonalna będzie przysługiwała panu Henrykowi. Będziemy ją wypłacać tylko za polskie okresy ubezpieczenia. Natomiast za okresy pracy w Czechach emeryturę będzie wypłacała czeska instytucja ubezpieczeniowa.

Ważne!
Do obliczenia wysokości emerytury weźmiemy tylko Twoje zarobki za pracę w Polsce.

Czy trzeba rozwiązać umowę o pracę, aby otrzymać emeryturę

Aby otrzymać emeryturę z ZUS, musisz rozwiązać umowy o pracę ze wszystkimi pracodawcami, u których pracowałeś przed nabyciem prawa do emerytury. Rozwiązać musisz również umowy o pracę z pracodawcami w państwach członkowskich UE/EFTA. Jeśli tego nie zrobisz, wstrzymamy wypłatę Twojej emerytury do czasu, aż rozwiążesz stosunek pracy i przedstawisz nam odpowiedni dokument, który to potwierdzi.

Jeśli otrzymasz już emeryturę z ZUS, możesz ponownie się zatrudnić, nawet u tego samego pracodawcy. Nadal będziemy wypłać Ci emeryturę.

Dowiedz się więcej o zawieszeniu prawa do emerytury