Ścieżka nawigacji

Kalkulator odsetkowy dla płatników składek

Kalkulator odsetkowy dla płatników składek

Jesteś płatnikiem i spóźniłeś się z opłaceniem składek? Możesz samodzielnie obliczyć kwotę odsetek za to opóźnienie.

Jeżeli chcesz samodzielnie obliczyć kwotę odsetek za opóźnienie w opłaceniu składek na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,
  • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

możesz skorzystać z „Kalkulatora odsetkowego dla płatników składek”.

Podaj termin, do którego uregulujesz zaległości. Kalkulator umożliwi Ci naliczenie kwoty należnych odsetek z uwzględnieniem:

  • odsetek, z zapłaty których jesteś zwolniony jako płatnik składek,
  • zasad zaokrąglania odsetek.

Do obliczenia odsetek podaj:

  • kwotę nieopłaconych w terminie składek (na dany fundusz),
  • termin, w którym masz te składki opłacić,
  • dzień, w którym chcesz zapłacić te należności, a następnie wylicz odsetki.

Kalkulator odsetkowy

Kalkulator odsetkowy dla płatnik�w składek

pola oznaczone * są obowiązkowe
Pole kwota należnych składek do zapłaty jest wymagane
Data w formacie rrrr-mm-dd
Pole termin płatności jest wymagane
Data w formacie rrrr-mm-dd
Pole data zapłaty zaległości jest wymagane
Data w formacie rrrr-mm-dd
Pole data złożenia korekty jest wymagane


Kalkulator odsetkowy dla płatników składek

Kalkulator odsetkowy dla płatników składek