Ścieżka nawigacji

Podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego dla pracowników i dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

Podstawa wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego dla pracowników i dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

Podstawę wymiaru świadczenia rehabilitacyjnego stanowi podstawa wymiaru zasiłku chorobowego.

Dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia podlega waloryzacji wskaźnikiem waloryzacji  obowiązującym w kwartale, w którym przypadapierwszy dzień okresu, na który świadczenie zostało przyznane.

Wskaźnik waloryzacji ustalany jest według zasad określonych w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r.