Ścieżka nawigacji

Ubezpieczenie dobrowolne

Ubezpieczenie dobrowolne

Jeśli nie masz obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, a mieszkasz w Polsce, możesz ubezpieczyć się dobrowolnie. W tym celu złóż pisemny wniosek do Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Na podstawie tego wniosku NFZ zawrze z Tobą umowę. Sprawdź informacje na stronie NFZ.

Zostaniesz objęty ubezpieczeniem zdrowotnym od dnia określonego w umowie do dnia jej rozwiązania. Ubezpieczenie ustanie również, gdy nie będziesz opłacać składki (po upływie miesiąca od dnia, w którym miałeś opłacić składkę).