Ścieżka nawigacji

Dokonywanie wypłat z rachunków bankowych

Dokonywanie wypłat z rachunków bankowych

 • Rozwiń menu Zwiń menu KOGO DOTYCZY?

  • Płatnika składek (również osoby, która przestała prowadzić działalność).
  • Innej osoby, która jest zobowiązana do opłacenia należności z tytułu składek na podstawie prawomocnej decyzji o przeniesieniu odpowiedzialności (spadkobiercy, osoby trzeciej).
  • Małżonka, który odpowiada z majątku wspólnego.
  • Ubezpieczonego, który ponosi odpowiedzialność za zadłużenie z tytułu składek.
  • Osoby, która jest zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.
  • Osoby, która jest zobowiązana do zwrotu bezpodstawnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE?

  • Wniosek, w którym podajesz:
   • Twoje dane identyfikacyjne lub dane osoby, w imieniu której składasz wniosek: imię i nazwisko/ nazwę, identyfikator (NIP, PESEL, REGON), telefon, adres do korespondencji
   • rachunek bankowy (numer rachunku, nazwa banku prowadzącego rachunek), z którego chcesz dokonywać wypłat
   • powody, z jakich przestałeś opłacać składki (lub nie płaciłeś ich w pełnej wysokości)
   • uzasadnienie, dlaczego powinniśmy zgodzić się na Twoje wypłaty ze wskazanego rachunku bankowego
   • podpis Twój lub Twojego pełnomocnika.
  • Inne dokumenty:
   • obrazujące kondycję finansową, zależne od formy opodatkowania,

  Zakres podmiotowy

  Forma opodatkowania/ księgowości

  Jakich dokumentów wymagamy

  osoby prawne i spółki prawa handlowego

  pełna księgowość

  • oświadczenie o stanie majątkowym osoby prawnej (ROP)

  spółki osobowe/ spółki cywilne

  zasady ogólne

  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości (ROF) za każdego wspólnika

  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  osoby fizyczne, które nie są przedsiębiorcami

  pełna księgowość

  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej prowadzącej pełną księgowość (ROK)

  zasady ogólne

  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby fizycznej nieprowadzącej pełnej księgowości (ROF)

  podatek liniowy

  karta podatkowa

  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

  osoby, które nie są przedsiębiorcami

  -

  • oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym oraz sytuacji materialnej osoby niebędącej przedsiębiorcą(RON)

   

  • dotyczące przeznaczenia zwalnianej kwoty (np. faktury), które uzasadniają konieczność przyznania ulgi
  • obrazujące obroty na rachunku bankowym (np. za ostatni rok).

  Jeśli wniosek składa Twój pełnomocnik, dołącz do wniosku oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Możesz też wypełnić w tym celu formularz PEL.

  Wnioski i formularze są dostępne na naszej stronie www.zus.pl oraz w naszych placówkach.

 • Rozwiń menu Zwiń menu KIEDY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz złożyć w dowolnym momencie.

 • Rozwiń menu Zwiń menu GDZIE I W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DOKUMENTY?

  Wniosek możesz:

  • wysłać pocztą na adres jednej z naszych placówek
  • złożyć osobiście lub przez pełnomocnika podczas spotkania z doradcą ds. ulg i umorzeń lub w biurze podawczym w każdej naszej placówce
  • złożyć ustnie podczas rozmowy z naszym pracownikiem, który spisze z niej protokół.

   

 • Rozwiń menu Zwiń menu JAK I KIEDY ZUS ZAŁATWI SPRAWĘ?

  Postępowanie

  Na podstawie dostępnych informacji stwierdzamy, czy są przesłanki, aby zgodzić się na wypłaty z Twojego rachunku bankowego, tzn. czy:

  • zawiesiliśmy postępowanie egzekucyjne
   • z powodu wstrzymania wykonania lub odroczenia terminu zapłaty należności lub rozłożenia na raty spłat należności
   • na wniosek wierzyciela
  • udokumentowałeś konieczność poniesienia określonych wydatków.

  Badamy dostarczoną dokumentację podczas postępowania wyjaśniającego.

  Na ostateczne rozstrzygnięcie mają wpływ takie czynniki, jak: Twoja sytuacja finansowa, Twoja dotychczasowa współpraca przy spłacie należności (czy spłacałeś raty w terminie i w pełnej wysokości).

  Gdy kończymy postępowanie, wysyłamy do Ciebie nasze postanowienie.

  Termin rozpatrzenia

  Rozpatrzymy Twój wniosek w miarę możliwości jak najszybciej. Zgodnie z przepisami
  wnioski rozpatrujemy do 2 miesięcy od ich złożenia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu CZY MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ?

  Nie możesz odwołać się od naszego postanowienia.

 • Rozwiń menu Zwiń menu INFORMACJE DODATKOWE

  Skorzystaj z pomocy:

  • doradcy ds. ulg i umorzeń – w najbliższej placówce ZUS; możesz umówić się na spotkanie z doradcą w dogodnym dla Ciebie terminie
  • Centrum Obsługi Telefonicznej (COT)

  konsultanci są dostępni w dni robocze: pon.–pt. w godz. 7.00–18.00.

  Więcej informacji na www.zus.pl.

 • Rozwiń menu Zwiń menu PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201, z późn. zm.).

Dokonywanie wypłat z rachunków bankowych

Pobierz kartę usługi w formacie PDF

Dokonywanie wypłat z rachunków bankowych (pdf, 209 kB)