Ścieżka nawigacji

Menu nawigacji

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w Oddziale ZUS w Wałbrzychu

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością ruchu w Oddziale ZUS w Wałbrzychu

Obsługa klientów

Klienci są obsługiwani w Wałbrzychu w budynku przy ul. Kasztanowej 1.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem przy ul. Kasztanowej jest wyznaczonych pięć miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością.

Wejście do budynku

Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku głównym wejściem. Wejście jest  zorganizowane z poziomu chodnika.

Drzwi wejściowe do budynku

Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

Wewnątrz budynku

Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku. Drzwi do sali  nie otwierają się automatycznie. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych. 

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku, w pobliżu sali obsługi klientów. W toalecie jest instalacja alarmowa dla osób, które potrzebują pomocy.

Do dyspozycji jest przewijak dla dziecka.

 

Jednostki podległe:

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Dzierżoniowie

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w budynku przy ul. Andersa 6a w Dzierżoniowie.

   

  Miejsca parkingowe

  Na dziedzińcu wewnętrznym budynku jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Na dziedziniec możesz wjechać przez bramę od ul. Andersa.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku bezpośrednim wejściem na Salę Obsługi Klientów od strony dziedzińca wewnętrznego. Wejście pozbawione jest barier architektonicznych.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Klienci są obsługiwani na jednej sali obsługi klientów. Sala znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia do budynku. Drzwi do sali  otwierają się automatycznie. Wewnątrz sali nie ma barier budowlanych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się po lewej stronie od wejścia na Salę Obsługi Klientów.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Jeleniej Górze

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Jeleniej Górze w budynku przy ul. Sygietyńskiego 10.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy ul. Sygietyńskiego są wyznaczone trzy miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku głównym wejściem przy ul. Sygietyńskiego. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

  Przy pochylni  znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego oraz informacją "NACIŚNIJ - UZYSKASZ POMOC". 

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia do budynku. Drzwi na drodze do sali nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomoże Ci pracownik sali obsługi klientów lub ochrony. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny - do czasu wyposażenia budynku w drzwi otwierane automatycznie. 

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia do budynku, w części korytarza oznaczonej „ORZECZNICTWO LEKARSKIE”. W toalecie znajduje się instalacja alarmowa dla osób, które potrzebują pomocy.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Kamiennej Górze

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Kamiennej Górze w budynku przy al. Wojska Polskiego 14.

   

  Miejsca parkingowe

  Za budynkiem znajduje się parking dla klientów ZUS, na którym są wyznaczone dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Na parking możesz wjechać przez bramę od ul. Parkowej.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem głównym od al. Wojska Polskiego 14. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

  Wejście do budynku od strony parkingu jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Jeżeli naciśniesz dzwonek, który znajduje się w okolicy wejścia, uzyskasz pomoc w dostaniu się do budynku.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. W pobliżu drzwi wejściowych znajduje się dzwonek z informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi.

   

  Wewnątrz budynku

  Sale obsługi klientów znajdują  się na parterze. Na drodze do stanowisk obsługi klientów występują utrudnienia w postaci schodów. Skorzystaj z platformy. Aby uzyskać pomoc w obsłudze platformy, naciśnij dzwonek  oznaczony symbolem niepełnosprawności oraz tekstem „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.

  Drzwi do stanowisk obsługi klientów nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomoże Ci pracownik obsługi klientów.

  W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do stanowisk do czasu wymiany drzwi.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się naprzeciwko sal obsługi klientów. W toalecie jest zamontowany dzwonek alarmowy, przywołujący pracownika ochrony.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Kłodzku

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Kłodzku w budynku przy Pl. Bolesława Chrobrego 21.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem przy Pl. Bolesława Chrobrego - naprzeciwko wejścia - są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od Pl. Bolesława Chrobrego 21. Wejście jest zorganizowane z poziomu chodnika.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na parterze, na prawo od wejścia do budynku. Wewnątrz budynku nie ma barier budowlanych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia do budynku, przed wejściem do sali obsługi klientów.

  W toalecie jest instalacja alarmowa dla osób, które potrzebują pomocy.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Lubaniu

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Lubaniu w budynku przy ul. Łokietka 13.

   

  Miejsca parkingowe

  Na parkingu przed budynkiem przy ul. Łokietka 13 są wyznaczone dwa miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością. Na parking możesz wjechać przez boczną bramę od ul. Łokietka lub główną bramą od ul. Reja.

   

  Wejście do budynku

  Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się w pobliżu bramy wjazdowej przy ul. Łokietka. Przy wejściu znajduje się pochylnia. Przy pochylni jest dzwonek z informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w dotarciu do stanowisk obsługi klientów.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe przy pochylni otwierają się automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Klienci są obsługiwani w dwóch salach obsługi klientów, które znajdują się na parterze. Sala do obsługi spraw emerytalno-rentowych i zasiłkowych znajduje się na wprost wejścia do budynku. Sala dla płatników składek, ubezpieczonych, lekarzy znajduje się po prawej stronie od wejścia do budynku. Drzwi na drodze do sal nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomogą Ci pracownicy stanowisk obsługi klientów lub ochrony. W budynku nie ma barier budowlanych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia do budynku, w części budynku niedostępnej dla klientów. W dostaniu się do tej części budynku pomoże Ci pracownik ochrony. W toalecie znajduje się dzwonek alarmowy dla osób, które potrzebują pomocy.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Inspektorat w Świdnicy

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Świdnicy w budynku przy ul. Saperów 29.

   

  Miejsca parkingowe

  Przy wejściu głównym do budynku, od strony ul. Podchorążych, są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

  W pobliżu budynku na ul. Saperów, jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku od ul. Podchorążych oraz od ul. Saperów. Od ul. Podchorążych znajduje się pochylnia.

  Aby wyrównać różnice w ukształtowaniu terenu między wysoko położonym budynkiem a ul. Saperów 29, wybudowano drugą pochylnię.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku otwierają się automatycznie.

  Przy wejściu znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego oraz informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w dotarciu do stanowisk obsługi klientów.

   

  Wewnątrz budynku

  Klienci są obsługiwani w dwóch salach obsługi klientów.

  W jednej sali, która znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku, obsługujemy klientów w sprawach emerytur, rent i zasiłków.

  W drugiej sali - na pierwszym piętrze - obsługujemy płatników składek i ubezpieczonych. Aby dostać się do niej, skorzystaj z windy, która jest na lewo od wejścia do sali obsługi klientów na parterze.

  Drzwi do sal obsługi klientów nie otwierają się automatycznie.

  W ich otwarciu pomogą Ci pracownicy sal obsługi klientów lub pracownik ochrony. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny - do czasu wyposażenia budynku w drzwi otwierane automatycznie.  

  Wewnątrz sal nie ma barier budowlanych.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia do budynku, przed wejściem do sali obsługi klientów.

  W toalecie jest zamontowany dzwonek alarmowy, przywołujący pracownika ochrony.

  W toalecie znajduje się także przewijak dla dziecka.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Ząbkowicach Śląskich

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Ząbkowicach Śląskich w budynku na Os. XX-lecia 52.

   

  Miejsca parkingowe

  Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Najbliższe miejsce parkingowe ogólnodostępne znajduje się z tyłu budynku.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem na Os. XX-lecia 52. Przy wejściu znajduje się pochylnia.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Przy drzwiach znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego oraz informacją "POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH". Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w otwarciu drzwi. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do czasu zmodernizowania wejścia i wyposażenia go w drzwi otwierane automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala obsługi klientów znajduje się na piętrze. Na drodze do sali są schody. Naciśnij dzwonek, który znajduje się przy drzwiach wejściowych, aby uzyskać pomoc w obsłudze Twojej sprawy.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  W budynku nie ma toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu.

  Ważne! Budynek Biura Terenowego ZUS w Ząbkowicach Śląskich jest nieprzystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchu. Najbliższa placówka ZUS przystosowana do obsługi osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się w Inspektoracie ZUS w Kłodzku, przy ul. Bolesława Chrobrego 21.

 • Rozwiń menu Zwiń menu Biuro Terenowe w Zgorzelcu

  Obsługa klientów

  Klienci są obsługiwani w Zgorzelcu w budynku przy ul. B. Prusa 3. 

   

  Miejsca parkingowe

  Za budynkiem znajduje się parking dla klientów ZUS, na którym są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Na parking możesz wjechać przez bramę główną od ul. Prusa.

   

  Wejście do budynku

  Osoby z niepełnosprawnością ruchu mogą dostać się do budynku wejściem od strony parkingu.  Przy wejściu znajduje się podjazd.

   

  Drzwi wejściowe do budynku

  Drzwi wejściowe do budynku nie otwierają się automatycznie. Przy wejściu znajduje się dzwonek ze znakiem wózka inwalidzkiego oraz informacją „POMOC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH”. Naciśnij dzwonek, aby uzyskać pomoc w dotarciu do stanowisk obsługi klientów.

  W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do czasu zmodernizowania wejścia i wyposażenia go w drzwi otwierane automatycznie.

   

  Wewnątrz budynku

  Sala dla płatników składek, osób ubezpieczonych oraz lekarzy znajduje się na parterze, po lewej stronie wejścia do budynku od strony parkingu.

  Sala do obsługi spraw emerytalno-rentowych i zasiłkowych znajduje się na parterze, po prawej stronie wejścia do budynku od strony parkingu.

  Drzwi na drodze do stanowisk  obsługi klientów  nie otwierają się automatycznie. W otwarciu drzwi pomoże Ci Nasz pracownik. W ten sposób zapewniamy klientom ze szczególnymi potrzebami dostęp alternatywny do sali - do czasu modernizacji wejścia.

   

  Toaleta dla osób z niepełnosprawnością

  Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchu znajduje się na parterze budynku, obok sali obsługi klientów.

  W toalecie znajduje się instalacja alarmowa dla osób potrzebujących pomocy.