Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczeniu chorobowemu podlegasz obowiązkowo  jeśli jesteś:

  • pracownikiem,
  • członkiem rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
  • osobą odbywającą służbę zastępczą.

Z dobrowolnego  ubezpieczenia chorobowego  możesz skorzystać, jeśli obowiązkowo podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ponieważ:

  • wykonujesz  pracę nakładczą,
  • wykonujesz pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracujące,
  • prowadzisz pozarolniczą działalność lub współpracujesz przy wykonywaniu tej działalności,
  • wykonujesz odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
  • jesteś duchownym,
  • jesteś doktorantem, który otrzymuje stypendium doktoranckie.