Członkostwo w OFE

Członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym (OFE) jest dobrowolne.

Kiedy możesz przystąpić do otwartego funduszu emerytalnego

Zacząłeś pracę, jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi (bo np. pracujesz na podstawie umowy o pracę) i chcesz abyśmy przekazywali część Twojej składki emerytalnej do OFE? Zawrzyj umowę z wybranym otwartym funduszem. Masz na to 4 miesiące od rozpoczęcia pierwszej pracy, która powoduje obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Członkiem OFE możesz się również stać w przypadku gdy OFE będzie realizował dla Ciebie podział środków objętych małżeńską wspólnością majątkową, a Ty nie wskażesz rachunku w jakimkolwiek OFE. Wówczas OFE, do którego należy Twój współmałżonek założy Ci rachunek. 

Podstawa prawna