Ścieżka nawigacji

Rehabilitacja lecznicza ZUS

Rehabilitacja lecznicza ZUS

Ważne

Przed wyjazdem do ośrodka rehabilitacyjnego od 28 marca 2022 roku nie musisz wykonywać już testu w kierunku SARS-CoV-2.

Ośrodek rehabilitacyjny nie będzie kontaktował się z Tobą przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego.

Zabierz ze sobą do ośrodka rehabilitacyjnego rzeczy i dokumenty wymienione w Zawiadomieniu o skierowaniu na rehabilitację leczniczą oraz środki ochrony osobistej (maseczki).

Pamiętaj, poinformuj swój Oddział ZUS – jeśli nie możesz jechać na rehabilitację.

W razie pytań skontaktuj się z:

 • Centrum Kontaku Klientów ZUS (CKK) telefon 22 560 16 00 (konsultanci są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 7-18) mail cot@zus.pl
 • Ośrodkiem rehabilitacyjnym - numer telefonu do ośrodka jest na Zawiadomieniu o skierowaniu na rehabilitację

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem staniu epidemii (Dz. U. poz.679)

Możesz zadbać o swoje zdrowie

Skorzystaj z broszury "Wsparcie w samodzielnej rehabilitacji po przebyciu choroby związanej z COVID-19" opublikowanej przez Światową Organizację Zdrowia – WHO i rekomendowanej przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów - KIF.

Broszura zawiera podstawowe ćwiczenia oraz porady dla osób dorosłych, które doświadczyły poważnego pogorszenia stanu zdrowia i były hospitalizowane z rozpoznaniem infekcji COVID-19. Zebrane w niej informacje mają wspomóc samodzielny powrót do pełnej sprawności, a także uczulić na niepokojące, nawracające objawy.

Kiedy możesz skorzystać z rehabilitacji

Z programu rehabilitacji możesz skorzystać, jeśli jesteś zagrożony utratą zdolności do pracy. Musi jednak istnieć szansa, że ją odzyskasz po rehabilitacji. Dodatkowo musisz spełnić jeden z poniższych warunków:

Z rehabilitacji możesz również skorzystać, jeśli:

 • podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym obecnie przebywasz, lekarz orzecznik stwierdzi taką potrzebę,
 • starasz się o świadczenie rehabilitacyjne lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Jakie dokumenty musisz przygotować

Przygotuj Wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS (Wniosek PR-4) , który wypełni Twój lekarz, u którego się leczysz.

Wniosek może być również wystawiony na dowolnym formularzu.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres zamieszkania i numer telefonu,
 • rozpoznanie medyczne w języku polskim,
 • opinię, czy po przeprowadzeniu rehabilitacji istnieje pozytywne rokowanie odzyskania zdolności do pracy,
 • dokumentację medyczną leczenia (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, USG itp.),
 • informację, że dotyczy rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS.

Wniosek złóż w dowolnej placówce ZUS. Na badanie u lekarza orzecznika zabierz przygotowaną dokumentację z leczenia.

Ważne: Lekarz może wystawić Ci wniosek o rehabilitację w trakcie wystawiania zwolnienia elektronicznego (e-ZLA) na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Takiego wniosku nie musisz zanosić osobiście. Lekarz prześle go elektronicznie do ZUS.

Kto wydaje orzeczenie i skierowanie na rehabilitację

Orzeczenie w sprawie rehabilitacji wydaje lekarz orzecznik ZUS:

 • po przeprowadzeniu badania lub
 • na podstawie zgromadzonej dokumentacji z leczenia.

Jeżeli lekarz orzecznik wyda orzeczenie o potrzebie rehabilitacji, otrzymasz skierowanie.

Ile trwa rehabilitacja

Rehabilitacja trwa 24 dni, ale ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją wydłużyć albo skrócić. Po zakończonej rehabilitacji w ośrodku otrzymasz kartę informacyjną z jej przebiegu z informacją o stanie zdrowia.

Kto pokrywa koszty rehabilitacji

ZUS pokrywa koszty rehabilitacji: leczenia, zakwaterowania i wyżywienia. ZUS zwraca też koszty dojazdu najtańszym środkiem komunikacji publicznej z miejsca, w którym mieszkasz, do/z ośrodka rehabilitacyjnego.

Jakie schorzenia możesz rehabilitować

Możesz być skierowany na rehabilitację w systemie:

 • stacjonarnym (pobyt całodobowy w ośrodku rehabilitacyjnym) w przypadku schorzeń:
 • ambulatoryjnym (codziennie dojeżdżasz na rehabilitację w wyznaczonych godzinach) w przypadku schorzeń:
  • narządu ruchu
  • układu krążenia, w tym monitorowanego telemedycznie

Co obejmuje program rehabilitacji leczniczej

Lekarz w ośrodku rehabilitacyjnym ustali indywidualnie dla Ciebie zabiegi i zajęcia z zakresu:

 • różnych form rehabilitacji fizycznej, czyli kinezyterapii indywidualnej, zbiorowej i ćwiczeń w wodzie,
 • fizykoterapii (ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym wielkiej i niskiej częstotliwości, leczenia ultradźwiękami, laseroterapii, masażu klasycznego i wibracyjnego),
 • rehabilitacji psychologicznej, w tym między innymi psychoedukacji i treningów relaksacyjnych,
 • edukacji zdrowotnej w zakresie:
  • zasad prawidłowego żywienia,
  • znajomości czynników ryzyka w chorobach cywilizacyjnych,
  • znajomości czynników zagrożenia dla zdrowia w miejscu pracy,
  • podstawowych praw i obowiązków pracodawcy oraz pracownika,
  • kontynuacji rehabilitacji w domu po zakończeniu turnusu rehabilitacyjnego (instruktaż).

Gdzie są ośrodki rehabilitacyjne

ZUS nie ma własnych ośrodków rehabilitacyjnych. Zawiera umowy z ośrodkami, które muszą spełnić określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Ośrodki zlokalizowane są na terenie całej Polski, w tym w miejscowościach uzdrowiskowych.

Zobacz także: Lokalizacja ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS w 2024 roku (plik pdf 601 kb)
Zobacz także: Wykaz ośrodków współpracujących z ZUS w 2024 roku (plik pdf 471 kb)

Jak ZUS wybiera ośrodki rehabilitacyjne

ZUS ogłasza konkurs ofert w dwóch dziennikach o zasięgu ogólnopolskim. Na stronie ZUS w zakładce „Konkursy ofert” publikujemy szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert (m.in. przedmiot zamówienia i wymagania, jakie powinni spełniać oferenci przystępujący do konkursów ofert oraz formularze ofert).

Zobacz także: Specyfikacja wymagań dla ośrodka realizującego umowę na prowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej - narząd ruchu w systemie stacjonarnym (plik pdf 265 kb)

Zobacz także: Specyfikacja wymagań dla ośrodka realizującego umowę na prowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej - wczesna rehabilitacja powypadkowa narządu ruchu w systemiestacjonarnym (plik pdf 298 kb)

Zobacz także: Specyfikacja wymagań dla ośrodka realizującego umowę na prowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej - układ krążenia w systemie stacjonarnym (plik pdf 221 kb)

Zobacz także: Specyfikacja wymagań dla ośrodka realizującego umowę na prowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej - układ oddechowy w systemie stacjonarnym (plik pdf 216 kb)

Zobacz także: Specyfikacja wymagań dla ośrodka realizującego umowę na prowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej - narząd głosu w systemie stacjonarnym (plik pdf 261 kb)

Zobacz także: Specyfikacja wymagań dla ośrodka realizującego umowę na prowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej - po leczeniu nowotworu gruczołu piersiowego w systemie stacjonarnym (plik pdf 242 kb)

Zobacz także: Specyfikacja wymagań dla ośrodka realizującego umowę na prowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej - psychosomatyka w systemie stacjonarnym (plik pdf 217 kb)

Zobacz także: Specyfikacja wymagań dla ośrodka realizującego umowę na prowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej - narząd ruchu w systemie ambulatoryjnym (plik pdf 230 kb)

Zobacz także: Specyfikacja wymagań dla ośrodka realizującego umowę na prowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej - układ krążenia w systemie ambulatoryjnym (plik pdf 300 kb)

Zobacz także: Specyfikacja wymagań dla ośrodka realizującego umowę na prowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej - układ krążenia z możliwością rehabilitacji monitorowanej telemedycznie w systemie ambulatoryjnym (plik pdf 538 kb)

Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z ZUS.

 • Zadzwoń pod numer 22 560 16 00
 • Napisz e-mail na adres cot@zus.pl

Konsultanci ZUS są dostępni w dni robocze od poniedziałku do piątku od 7.00 do 18.00.

Wyniki konkursów ofert na świadczenie usług rehabilitacyjnych w ramach prewencji rentowej ZUS

Podstawa prawna