Ścieżka nawigacji

Biogram Gertruda Uścińska konferencja Kraków

Biogram Gertruda Uścińska konferencja Kraków

GERTRUDA UŚCIŃSKA

Profesor doktor habilitowany, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kierownik Zakładu Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, profesor w Zakładzie Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Członek Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, ekspert w programach badawczych uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych państw członkowskich Unii Europejskiej (uniwersytety w Antwerpii i Gandawie, Instytut Maksa Plancka i in.) w związku z realizacją programów unijnych (Consensus, Special, LAW, trESS, FreSsco), kierownik i ekspert w projektach polskich i międzynarodowych. Autorka wielu publikacji z zakresu polityki społecznej, zabezpieczenia społecznego, ubezpieczenia społecznego, prawa europejskiego.

7 marca 2018 środa
10.40−11.30

Ubezpieczenia społeczne – dlaczego są ważne? Przegląd badań dotyczących wiedzy i postaw Polaków wobec ubezpieczeń społecznych

GERTRUDA UŚCIŃSKA fota Kraków

 

zdjęcie