Ścieżka nawigacji

Biogram Władysław Zuziak konferencja Kraków

Biogram Władysław Zuziak konferencja Kraków

WŁADYSŁAW ZUZIAK

Ks. prof. dr hab. Studiował na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie i na Uniwersytecie Katolickim w Louvain-la-Neuve (Belgia). Przebywał na stypendium naukowym  na Uniwersytecie Katolickim w Waszyngtonie. Wygłosił referaty na sympozjach naukowych m.in. w Budapeszcie, Louvain, Meksyku, Nijmegen, Paryżu, Rzymie, Waszyngtonie i prowadził wykłady gościnne w Bogocie i Granadzie. Zainteresowania naukowe: filozofia człowieka, etyka, personalizm, filozofia francuska, etyka w życiu publicznym. Ważniejsze publikacje: Dojrzewanie świadomości refleksyjnej w filozofii moralnej Georgesa Bastide'a i Jeana Naberta, (Kraków 1998); Społeczne perspektywy etyki (Kraków 2006);  Aksjologia Louisa Lavelle’a wobec ponowoczesnego kryzysu wartości (Kraków 2012). Pełnił funkcję Dziekana Wydziału Filozoficznego i Rektora Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Obecnie jest Wiceprzewodniczącym Europejskiej Federacji Uniwersytetów Katolickich Europy (FUCE).

7 marca 2018 środa
16.40−17.00

Etyka w kontekście ubezpieczeń społecznych

WŁADYSŁAW ZUZIAK fota Kraków

 

zdjęcie