Ścieżka nawigacji

Wnioski

Wnioski

Jako płatnik składek możesz wystąpić do nas z następującymi wnioskami:

1. Jeśli chcesz uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek złóż wniosek:

RWN – Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek

2. Jeśli nie możesz we własnym zakresie ustalić czy nastąpiło przekroczenie z tytułu 30-krotności u pracownika/ubezpieczonego z innego tytułu, złóż wiosek:

RRP – Wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek (30-krotność)

3. Jeśli na Twoim koncie powstała nadpłata składek i chcesz wystąpić o jej zwrot, złóż wniosek:

RZS-P  – Wniosek płatnika składek o zwrot nienależnie opłaconych składek

4. Jeśli chcesz ustalić aktualne saldo Twojego konta (z tytułu własnego ubezpieczenia lub za zatrudnionych pracowników/ubezpieczonych z innego tytułu), złóż wniosek:

RD-3 – Wniosek o informację o stanie konta płatnika składek