Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - O

Okresowa renta rodzinna

Renta przysługująca wdowie niespełniającej podstawowych warunków do otrzymania renty rodzinnej, która nie ma niezbędnych źródeł utrzymania.

Zobacz także