Ścieżka nawigacji

Słownik

Słownik Hasła na literę - O

Okres ubezpieczenia

Okres opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek, uwzględniany przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz ich wysokości.


Zobacz także